Razpis za mesti selektorjev članske in mladinske športnoplezalne reprezentance

Izvršni odbor Komisije za športno plezanje objavlja razpis za mesto selektorja članske in selektorja mladinske reprezentance za obdobje 2022-2025.

Kandidati naj v prijavi navedejo osebne podatke, šolsko izobrazbo, pridobljene strokovne nazive športnega plezanja, osebne športnoplezalne, tekmovalne in trenerske reference, dosedanje izkušnje pri delu z mladimi in pri vodenju ekip ter okvirni program dela z reprezentanco (pogled na delo selektorja, okvirni program in cilji za obdobje 2022-2025, izdelan na podlagi Poslovnika o delu slovenskih reprezentanc). Poleg strokovnega znanja se od kandidatov pričakuje znanje angleškega jezika.

Dela in naloge, ki jih je potrebno opravljati kot članski selektor, so določena v Poslovniku o delu slovenskih reprezentanc v športnem plezanju.

Prijave najkasneje do 30. novembra 2021 na elektronski naslov sportno.plezanje@pzs.si.

IO KŠP bo v roku 7 dni po prejemu vlog povabil na razgovor kandidate, ki bodo izbrani v ožji izbor. Izbrani kandidat bo za opravljanje dela selektorja s PZS sklenil pogodbo o poslovnem sodelovanju.

Aleš Pirc,
načelnik komisije za športno plezanje pri PZS