Trener

Področje delovanja trenerja športnega plezanja je vodenje treningov v odsekih, klubih idr. Ciljna skupina za usposabljanje v tem programu so aktivni športni plezalci z nazivom vaditelj športnega plezanja.

Cilj programa je udeležence usposobiti za kvalitetno vodenje trenažnega procesa na področju športnega plezanja. Kompetence, ki jih pridobijo strokovno usposobljeni delavci so:

  • Sposobnost izvajanja procesa vadbe in treniranja na področju športnega plezanja.
  • Sposobnost demonstracije osnovnih in nadaljevalnih tehničnih elementov športnega plezanja.
  • Sposobnost zagotavljanja pogojev za vadbo športnega plezanja na umetnih stenah in naravnih plezališčih do prvega raztežaja.
  • Sposobnost izpeljave varnega in učinkovitega treninga športnega plezanja.
  • Sposobnost izpeljave varnih in učinkovitih šol plezanja.
  • Sposobnost ravnanja z ljudmi ter sposobnost dela v skupini.
  • Sposobnost uporabe ustreznih komunikacijskih veščin in terminologije na področju športnega plezanja.
  • Sposobnost zagotavljanja ustrezne motivacije za vadbo.
  • Poznavanje osnov zakonodaje na področju športa in športnega plezanja.
  • Poznavanje smernic za samoizpopolnjevanje in samoizobraževanje na področju športnega plezanja.