Inštruktor športnega plezanja 1

Ciljna skupina za usposabljanje v tem programu so aktivni športni plezalci z nazivom vaditelj športnega plezanja.

Cilj programa je usposobiti udeležence za vodenje odsekov, klubov ter plezalnih šol in tečajev. Kompetence, ki jih pridobijo strokovno usposobljeni delavci so:

  • Sposobnost kvalitetne demonstracije osnovnih tehničnih elementov športnega plezanja.
  • Sposobnost zagotavljanja varnih in primernih pogojev za vadbo športnega plezanja na umetnih stenah in naravnih plezališčih do prvega raztežaja.
  • Sposobnost izpeljave varnih in učinkovitih šol plezanja.
  • Sposobnost ravnanja z ljudmi ter sposobnost dela v skupini.
  • Sposobnost uporabe ustreznih komunikacijskih veščin in terminologije na področju športnega plezanja.
  • Sposobnost posredovanja znanja o odgovornosti, ki je potrebna za varno plezanje.
  • Poznavanje osnov zakonodaje na področju športa in športnega plezanja.
  • Poznavanje smernic za samoizpopolnjevanje in samoizobraževanje na področju športnega plezanja.