Izpiti 2013 za naziv športni plezalec 1 - razpis

Izpiti za športne plezalce v letu 2013 bodo v soboto in nedeljo, 26. in 27.januarja 2013, v Kranju. Glede na število prijav bo dokončen razpored po skupinah narejen takoj po roku prijav.
Popravni rok bo v soboto, 9. februarja 2013. Natančnejši razpored bo narejen po prvem roku izpitov.

Obveščanje kandidatov bo potekalo izključno po elektronski pošti, prav tako bo vse objavljeno na spletni strani KŠP.

Vse potrebne informacije (literatura, potek izpitov in kriteriji) lahko dobite na:

http://ksp.pzs.si/?content=izobrazevanje
(pod športni plezalci glej aktualno, potek izpita in literatura)

Vsem kandidatom priporočamo, da si natančno preberejo prilogo Izpiti 2013 info, ki je priloga tega razpisa.

Opomba: Priprava na izpit je v pristojnosti vsakega kluba oziroma inštruktorjev šp.plezanja z veljavno licenco. Zato resno priporočamo, da se vsi kandidati na izpit pripravijo pod nadzorstvom inštruktorjev (z veljavno licenco), ki so za to tudi usposobljeni.

POMEMBNO

Pogoj opravljenega izpita za športnega plezalca 1 velja za vse tekmovalce od vključno kategorije kadeti/kadetinje dalje. Torej vsi tisti, ki si bodo v letu 2013 želeli urediti tekmovalno licenco ( in spadajo med kadete, mladince ali člane), morajo imeti najmanj naziv športni plezalec 1. Prav tako ta pogoj velja za vse, ki si želijo biti kategorizirani.

Kotizacija za izpit znaša 30 €, ki jo je potrebno plačati na
TR št. 05100 - 8010489572, sklic 00 411340 in pripis »izpiti ŠP« .

Vsi kandidati morajo poslati prijavo na:
PZS, Komisija za športno plezanje, Dvorakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana.

 
Rok prijav je petek, 18. januar 2013.

Prijava mora vsebovati:
  1. obrazec »Prijava na izpit za naziv športni plezalec 1«
  2. obrazec »Potrdilo o opravljenem izpitu za pripravnika športnega plezanja«
  3. potrdilo (ali pa kopijo) o plačani kotizaciji

Opozarjamo, da kasnejših prijav v nobenem primeru ne bomo upoštevali. 

Vse morebitne dodatne informacije na e-mail: izobrazevanje-ksp@pzs.si


Koordinator izobraževanja         Strokovni sodelavec KŠP                     Načelnik KŠP
Jure Klofutar                            Tomo Česen                                        Borut Kavzar


PRILOGA:
Razpis za izpite 2013 za naziv športni plezalec 1
(76,50 KB)
Datoteka vsebuje priloge:
- obrazec »Prijava na izpit za naziv športni plezalec 1«
- obrazec »Potrdilo o opravljenem izpitu za pripravnika športnega plezanja«
- Izpiti 2013 info (pogoji za prijavo, potek )