Domen Škofic v Španiji do 8b na pogled

Friko.si: Trenutno se v španskih plezališčih v okolici Barcelone nahaja kar številna odprava slovenskih športnih plezalcev. Nekateri so zelo pridni z zbiranjem vzponov in tudi poročanjem o njih.
Domen Škofic, foto arhiv Domna Škofica
V odpravi je tudi Domen Škofic, ki je v plezališču Montsant uspel preplezati smer Hidrofobia, 8b na pogled, za katero meni, po komentarju na profilu 8a.nu sodeč, da gre za težjo 8b (wooohooo! 8b/b+). Poleg tega je bil na pogled uspešen še v smeri Monocroma, 8a+.

O svojih vzponih poroča tudi Rajko Zajc, med katerimi velja izpostaviti smer Serra de Prades, 7c na flash, prav tako v plezališču Montsant. Rajko je bil na pogled uspešen v smereh do 7a+. Po komentarjih plezalcev sodeč je v Španiji lepo vreme, ki omogoča zelo dobre vzpone, v plezališčih pa je zbrana lepa druščina zelo znanih imen iz plezalnega sveta. V prejšnjih dneh smo že objavili, da je Domen Škofic v Siurani v drugem poskusu uspel v smeri Zona 0 (8b), Gregor Vezonik je v Margalefu na flash uspel v smeri Photoshot (8b), Urban Primožič in Izidor Zupan pa sta zaenkrat na flash uspela v smereh, težkih do 7c+. O dogajanju občasno poročata na svojih blogih tudi Gašper Pintar in Izidor Zupan.


Can Piqui Pugui, foto Gašper Pintar

Na drugem kocu Španije v plezališču El Chorro (okolica Malage), pa svojo formo stopnjuje Janez Miklavčič, saj je v zadnjem tednu opravil kopico težjih vzponov na pogled. Uspešen je bil kar v štirih smereh z oceno 7c, dva pa je preplezal tudi na flash. Ker je njegovo število vzponov res veliko, velja omeniti že 16 smeri preplezanih na pogled z oceno 7a ali več. V istem plezališču pleza tudi Katarina Kejžar, ki je uspela v šestih smereh z oceno 7a do 7b na pogled.

Glede na to, da se je večina plezalcev vrnila v stene po približno tritedenski pavzi, lahko pričakujemo stopnjevanje njihove forme. O novih vzponih poročamo takoj, ko dobimo nove informacije iz sončne Španije.

Jernej Peterlin
Vir: Friko.si