Izpiti 2012 za naziv športni plezalec 1 - razpis

izpiti za športne plezalce v letu 2012 bodo v soboto in nedeljo, 21. in 22. januarja 2012 v Kranju. Glede na število prijav bo dokončen razpored po skupinah narejen takoj po roku prijav.
Popravni rok bo v četrtek in petek, 16. in 17. februarja 2012 od 17.00 ure dalje (odvisno od števila popravnih izpitov). Natančnejši razpored bo narejen po prvem roku izpitov.

Obveščanje kandidatov bo potekalo izključno po elektronski pošti, prav tako bo vse objavljeno na spletni strani KŠP.

Vse potrebne informacije (literatura, potek izpitov in kriteriji) lahko dobite na:
http://ksp.pzs.si/Struktura/Izobrazevanje/SP1/SP1_obvestila.htm

Vsem kandidatom priporočamo, da si natančno preberejo prilogo Izpiti 2012 info, ki je priloga tega razpisa.

Opomba: Priprava na izpit je v pristojnosti vsakega kluba oziroma inštruktorjev šp.plezanja z veljavno licenco. Zato resno priporočamo, da se vsi kandidati na izpit pripravijo pod nadzorstvom inštruktorjev (z veljavno licenco), ki so za to tudi usposobljeni.

POMEMBNO
Že štiri leta velja pogoj opravljenega izpita za športnega plezalca 1 za vse tekmovalce od vključno kategorije kadeti/kadetinje dalje. Torej vsi tisti, ki si bodo v letu 2012 želeli urediti tekmovalno licenco (in spadajo med kadete, mladince ali člane), morajo imeti najmanj naziv športni plezalec 1.

Kotizacija za izpit znaša 30 €, ki jo je potrebno plačati na
TR št. 05100 - 8010489572, sklic 00 3040 in pripis »izpiti ŠP« .

Vsi kandidati morajo poslati prijavo na PZS, Komisija za športno plezanje, Dvorakova 9, 1000 Ljubljana.

Rok prijav je petek, 13. januar 2012.

Prijava mora vsebovati:
1. obrazec »Prijava na izpit za naziv športni plezalec 1«
2. obrazec »Potrdilo o opravljenem izpitu za pripravnika športnega plezanja«
3. potrdilo (ali pa kopijo) o plačani kotizaciji

Opozarjamo, da kasnejših prijav v nobenem primeru ne bomo upoštevali.

Vse morebitne dodatne informacije na: Jure Klofutar na e-mail: izobrazevanje-ksp@pzs.si.

Vodja izpitov                  
Jure Klofutar
Strokovni sodelavec KŠP PZS
Tomo Česen
Načelnik KŠP PZS
Borut Kavzar

Priloga:

Razpis za izpite 2012 za naziv športni plezalec 1 (76,50 KB)
Datoteka vsebuje priloge:
- obrazec "Prijava na izpit za naziv športni plezalec 1"
- obrazec »Potrdilo o opravljenem izpitu za pripravnika športnega plezanja«
- Izpiti 2012 info (pogoji za prijavo, potek )