Zbor Komisije za športno plezanje

Na podlagi Pravilnika Komisije za športno plezanje ter v skladu z določili 43. člena Statuta Planinske zveze Slovenije sklicujemo redni zbor KŠP za leto 2023, ki bo v četrtek, 14. marca 2023, ob 18. uri v prostorih PZS, Ob železnici 30 a, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
  1. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika zbora KŠP
  2. Akcijsko in finančno poročilo za preteklo leto
  3. Načrt aktivnosti in finančni načrt za tekoče leto
  4. Indeks telesne mase športnikov
  5. Državno prvenstvo za tekoče leto ( licence, štartnina)
  6. Razno

Opomba: pravico glasovanja na seji imajo načelniki (oz. njihovi pisno pooblaščeni namestniki) vseh odsekov/klubov, ki so registrirani pri KŠP za leto 2023.