Upravni odbor PZS sprejel pomembne odločitve s področja planinskega gospodarstva

2. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije (UO PZS) se je udeležil 16 delegatov, sklepčnost je bila tako 66,7 odstotna. Večji del dnevnega reda je bil posvečen planinski infrastrukturi – planinskim kočam in potem.

Začel, je Damjan Omerzu, generalni sekretar PZS, ki je predstavil zapisnik 1., konstitutivne seje. Zbrani delegati so ga nato soglasno potrdili, Omerzu pa je v sklopu druge točke dnevnega reda predstavil še aktivnosti PZS v obdobju od pretekle seje UO PZS.

3. tretja točka dnevnega reda je bila namenjena predstavitvi vmesnega finančnega poročila PZS za obdobje januar - julij 2022, katero je predstavil generalni sekretar. Tematiko je načel z razveseljivim podatkom o rasti članstva, ki je primerljivo s članstvom slovenske krovne planinske organizacije v predkoronskem letu 2019. Točnejši podatki so dostopni v gradivu, objavljenem ob sklicu tokratne seje. Predstavil je tudi ukrepe povezane z vsesplošno draginjo, zbrane pa je seznanil tudi z informacijo, da Odbor za članstvo PZS pripravlja spremembo cen članarine za prihodnje triletje. S sklepom je upravni odbor zadolžil Odbor za članstvo za pripravo predloga sprememb in prilagoditev višine članarine za leto 2023.V zadnjem delu seje so delegati v slovensko planinsko družino sprejeli novo Športnoplezalno društvo Plezarna. Člani predsedstva pa so za konec podali še odgovore na različna vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora. Zanimale so jih dopolnitve pri informiranju društev, načrtovane elektronske prijave na usposabljanja in različne pobude na tematiko planinskih poti. Za javnost zanimiva je bila verjetno najbolj problematika parkiranje na izhodiščih planinskih poti. PZS je v aktivno sodelovala in komunicirala z lokalnimi oblastmi, kjer je pred kratkim prišlo do sprememb parkirnih režimov. V večini primerov zveza žal ni uspela doseči določenih ugodnosti za obiskovalce gora oz. člane PZS. Razmišljamo pa o vzpostavitvi posebne delovne skupine, ki bi naslavljala prav to problematiko, komunicirala z lokalnimi skupnostmi in zagovarjala interes planinske organizacije.

Seja UO PZS je bila zaključena malo po 20. uri, naslednja pa bo na vrsti v četrtek, 17. novembra 2022.

Matej Ogorevc