Razpis za delovno mesto | Trener/-ka nacionalne panožne športne šole v športnem plezanju

Na podlagi 60. člena Statuta PZS in Pravilnikom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v strokovni službi Planinske zveze Slovenije razpisuje prosto delovno mesto samostojnega strokovnega sodelavca Planinske zveze Slovenije – trener nacionalne panožne športne šole v športnem plezanju (M/Ž).

Opis področja dela - delovne naloge:
 • Načrtovanje, vodenje, usmerjanje in usklajevanje programov na področju športnega plezanja - športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (80 % delovnih obveznosti),
 • najmanj 20 ur tedensko v obliki pedagoškega dela oz. neposrednega dela s športniki,
 • v manjšem obsegu delo s športnimi plezalci v članski kategoriji in na področju paraplezanja in drugo strokovno delo,
 • spremljanje razvoja stroke ter uvajanje novosti na svojem delovnem področju,
 • izvajanje sprejetega programa dela in sklepov organov PZS z delovnega področja,
 • Poročanje, ocenjevanje in spremljanje izvajanja programa nacionalne panožne športne šole športnega plezanja
 • vodenje mesečne evidence o opravljenem pedagoškem delu ter vodenje in vzdrževanje drugih potrebnih evidenc, zapisov ter poročil,
 • nudenje strokovne pomoči društvom z delovnega področja,
 • sodelovanje s strokovnim organi PZS, institucijami, organizacijami, gospodarskimi družbami v domačem in mednarodnem okolju, katerih dejavnost je povezana z delovnim področjem,
 • redno usposabljanje in samoizobraževanje za potrebe delovnega mesta,
 • druge naloge po navodilih.

Pogoji:
 • ustrezna izobrazba športne smeri (diploma Fakultete za šport ali druge ustrezne visokošolske ustanove),
 • ustrezna stopnja strokovne usposobljenosti v panogi planinstvo-športno plezanje (strokovni delavec 1 ali strokovni delavec 2),
 • zaželene izkušnje z delom v matičnem društvu ( v zadnjih dveh letih opravljenih 200 trenerskih ur športnega plezanja),
 • zaželene izkušnje z delom v reprezentancah
 • zaželeni ostala nazivi oziroma znanja (postavljanje športno-plezalnih smeri, sodelovanje na seminarjih in izpitih strokovnih usposabljanj na področju športnega plezanja)
 • znanje in izkušnje iz načrtovanja in izvedbe vadbe športnega plezanja za starostne skupine od 10 do 18 let
 • zaželene vsaj 3 leta delovnih izkušenj,
 • aktivno znanje enega svetovnega jezika,
 • znanje uporabe računalnika,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • poznavanje področja športnega plezanja,
 • organizacijske sposobnosti.

Odgovornost in pričakovanja za:
 • strokovno in učinkovito izvedbo zastavljenih nalog,
 • samostojno izvajanje nalog v skladu z zakonodajo, akti, standardi in navodili,
 • strokovno in učinkovito doseganje načrtovanih rezultatov dela,
 • skrbno, gospodarno in strokovno ravnanje z materiali in delovnimi sredstvi,
 • varnost in zdravje pri delu, varnost pred požarom in varstvo okolja,
 • varovanje poslovne tajnosti in osebnih podatkov,
 • ugled PZS v javnosti.

Rok za prijavo je 18. avgust 2022.

Kandidati naj pošljejo svoje pisne vloge z dokazili in življenjepis v Europass formatu na info@pzs.si.

Za vprašanja glede vsebine dela je na voljo kontakt sportno.plezanje@pzs.si.