Razpis za vaditelja/trenerja športnoplezalne vadbe PD Domžale

Planinsko društvo Domžale objavlja razpis za vaditelja oz. trenerja športnega plezanja za otroke in mladino za šolsko leto 2022/2023.

Treningi potekajo v popoldanskih urah v vnaprej dogovorjenih terminih. Plačilo možno preko študentske napotnice ali s.p..

Prijave z ustreznimi dokazili pošljite na elektronski naslov pddomzale@gmail.com. Z ustreznimi kandidati/-kami bodo opravljeni individualni razgovori. Prednost imajo kandidati/-ke z ustrezno strokovno usposobljenostjo.

Za več informacij pišete na zgornji elektronski naslov.