Registracija klubov in odsekov pri Komisiji za športno plezanje PZS 2024

Pravico do registracije imajo vsa društva oz. odseki, ki so v letu 2023 gojili športno plezanje (organizacija začetnih/nadaljevalnih tečajev, udeležba na tekmovanjih, prirejanje tekmovanj, organizacija tedenske vadbe, urejanje plezališč, udeležba na akcijah KŠP ipd.) ali pa imajo namen to storiti v letu 2024 in so člani PZS.

S priloženo anketo želimo nadaljevati pregled članstva (društev in plezalcev) in njihove aktivnosti v preteklem letu. Prosimo, da odgovorite na vsa vprašanja in to čim bolj natančno, saj podatke potrebujemo za oceno razvoja panoge ter za posredovanje državnim institucijam. Anketa se nanaša na dejavnost v letu 2022 (od 1. januarja do 31. decembra).

Članarino v višini 110 € (sklep zbora KŠP 2018) je potrebno poravnati (pod vplačal napišite ime kluba) na TRR PZS:
Delavska hranilnica, Ljubljana št. SI56 6100 0001 6522 551, referenca: 00 16-6-9, namen: »registracija KŠP 2024«

 

Prijavo za registracijo (skupaj s potrdilom o plačilu članarine ) in anketo pošljite najkasneje do srede, 31. januarja 2024 na elektronski naslov sportno.plezanje@pzs.si.
Pogoji za registracijo kluba/odseka pri KŠP PZS:
  • članstvo v PZS,
  • izpolnjena Prijava za registracijo in izpolnjen Anketni vprašalnik,
  • potrdilo o plačilu članarine.

 

Registracija društva/odseka je med drugim pogoj za:

  • registracijo tekmovalcev,
  • kategorizacijo športnih plezalcev,
  • kandidiranje na vse razpise KŠP.

 

Prilogi: