Razpis za vodjo programov usposabljanja KŠP

Razpis za vodjo programov usposabljanja Komisije za športno plezanje za obdobje od leta 2022 do 2025.
Pričakovane kompetence:
 • Zaključena VII. stopnja izobrazbe ustrezne smeri. Prednost imajo kandidati z zaključeno smerjo na področju športa,
 • opravljen izpit za inštruktorja športnega plezanja,
 • 5 let delovnih izkušenj na področju vodenja izobraževanj na najmanj klubski ravni,
 • dobro poznavanje področja usposabljanja v KŠP,
 • avtorstvo literature in strokovnih člankov s področja športnega plezanja,
 • organiziranost, zanesljivost, samostojnost in zmožnost povezovanja oziroma timskega dela.

Delo in odgovornost:

 • izdela celovito prenovo programov usposabljanja na področju športnega plezanja,
 • vsako leto do 10. januarja izdela in objavi načrt izvedbe usposabljanj za tekoče leto,
 • pravočasno obvešča člane KŠP o poteku usposabljanj,
 • izdela vsebinski program vsake akcije usposabljanja,
 • izbira primerno literaturo in njeno dostopnost,
 • s pomočjo vodij predavanj izdela izpitne pole, določi izpitne kriterije, ocenjuje izpite, vodi izpitne komisije,
 • skrbi za izbor kvalitetnih predavateljev
 • v vseh akcijah usposabljanja sodeluje s Fakulteto za šport
 • pripravlja predloge za dopolnitve in spremembe Pravilnika o izobraževanju KŠP

 

Prijave naj kandidati v elektronski obliki pošljejo na el. naslov sportno.plezanje@pzs.si do 28. januarja 2022. IO KŠP bo v roku 8 dni po prejemu vlog opravil razgovor s kandidati, ki bodo izbrani v ožji izbor. Izbrani kandidat bo za opravljanje dela vodje programov usposabljanja KŠP s Planinsko zvezo Slovenije sklenil pogodbo o poslovnem sodelovanju.