VADITELJ ŠPORTNEGA PLEZANJA| razpis usposabljanja

Komisija za športno plezanje objavlja razpis usposabljanja za pridobitev naziva Vaditelj športnega plezanja. Usposabljanje bo potekalo med septembrom in decembrom 2021.

Opraviti bo potrebno tudi 20 ur prakse. Usposabljanje bo večinoma potekalo v Ljubljani. Več informacij o poteku usposabljanja se nahaja v Prilogi 1.

Za pristop na usposabljanje je potrebno opraviti sprejemne izpite in izpolnjevati vse ostale pogoje za pristop. Prvi sprejemni izpit bo potekal 4. septembra 2021 v Ljubljani. Na ta rok lahko vsako društvo prijavi največ tri kandidate. V kolikor bodo po prvem sprejemnem izpitu ostala še prosta mesta, bo drugi sprejemni izpit potekal 18. septembra 2021. Več informacij o sprejemnih izpitih, pogojih za pristop in pogojih za dokončanje usposabljanja se nahaja v Prilogi 2.

Uraden naziv, ki ga posameznik pridobi z uspešno zaključenim usposabljanjem: strokovni delavec 1 - športno treniranje - planinstvo-športno plezanje

Pridobljene kompetence: znanje za izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športnega plezanja.

Kotizacija za sprejemni izpit znaša 15€, kotizacija za usposabljanje znaša 450€. Kotizacijo je potrebno plačati na račun SI56 6100 0001 6522 551 (Delavska hranilnica), sklic 16.2.1 in namen »VSP«.

Prijave na seminar boste društva vnašala preko spletne aplikacije KŠP od 19. julija 2021 naprej. Prijave za posamezno društvo bo vnesel društveni skrbnik, ki ima dostop do prijav za tekmovanja DP. Društva, ki ne tekmujejo na DP, naj na naslov sportno.plezanje@pzs.si čimprej oddajo vlogo za dodelitev dostopa za prijave na usposabljanja.

Roki za prijavo:
  • Prvi sprejemni izpit: do vključno 29. avgusta 2021. Na prvi sprejemni rok lahko posamezno društvo prijavi največ tri kandidate.
  • Prijave na drugi sprejemni izpit se odprejo v torek, 7. septembra 9. 2021, v primeru, da po prvem sprejemnem izpitu še ostanejo prosta mesta. Prijave so nato možne do vključno 14. septembra 2021. Na drugem sprejemnem roku do zapolnitve mest ni omejitve glede prijave kandidatov.

Izobraževanje se bo izvedlo v primeru vsaj 20 prijav, največje število prijav pa je 60. V primeru več kot 60 prijav se bo upoštevalo prvih 60.

Obveščanje slušateljev bo potekalo preko elektronske pošte izobrazevanje-ksp@pzs.si.

Matevž Bizjak,
vodja usposabljanja
Aleš Pirc,
načelnik KŠP PZS

Priloge:
 Razpis
 Priloga 1: potek usposabljanja
 Priloga 2: pogoji za pristop in dokončanje usposabljanja