Zbor Komisije za športno plezanje |sklic

Zbor Komisije za športno plezanje bo potekal v sredo, 8. septembra 2021, ob 18. uri.

Na podlagi Pravilnika Komisije za športno plezanje ter v skladu z določili 43. člena Statuta Planinske zveze Slovenije sklicujem


redni zbor KŠP za leto 2021,

ki bo v sredo, 8.septembra 2021, ob 18. uri.

Točna lokacija bo v skladu z epidemiološko situacijo sporočena naknadno.

Predlog dnevnega reda:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika zbora KŠP
  2. Akcijsko in finančno poročilo za preteklo leto
  3. Načrt aktivnosti in finančni načrt za tekoče leto
  4. Državno prvenstvo za tekoče leto ( licence)
  5. Volitve načelnika KŠP in članov IO KŠP
  6. Razno (projekti plezalne infrastrukture za trening reprezentance (mobilna nizka stena, Nacionalni plezalni center )

Pravico glasovanja na seji imajo načelniki (oz. njihovi pisno pooblaščeni namestniki) vseh odsekov/klubov, ki so registrirani pri KŠP za leto 2021.

Aleš Pirc,
načelnik komisije za športno plezanje PZS