KORONAVIRUS| cepljenje kategoriziranih športnikov

OKS - ZŠZ je, glede na nove pogoje za COVID-19 cepljenje, z UKC Ljubljana dogovoril cepljenje za vse kategorizirane športnike (starost nad 18 let) in spremljevalce športnikov na velikih mednarodnih športnih prireditvah po 74. členu Zakona o športu.

Cepljenje bo potekalo v UKC Ljubljana, s cepivom Janssen (Johnson & Johnson).

Za cepljenje se športnik oz. spremljevalec osebno prijavi s priloženo excel preglednico, v kateri navede 3 možne termine cepljenje in jo po elektronski pošti pošlje na elektronski naslov cepljenje.covid@kclj.si, s pripisom »Skladno z dogovorom med UKC Ljubljana in Olimpijskim komitejem Slovenije - Združenjem športnih zvez se prijavljam za Covid-19 cepljenje s cepivom Janssen v vašem cepilnem centru. Podatki so v priloženi datoteki«.

Nato bo glede na možnosti cepilnega centra pozvan na cepljenje, sporočena bo tudi točna lokacija cepljenja.

Za dodatne informacije s strani OKS-ZŠZ je na voljo Andraž Kopač (andraz.kopac@olympic.si).