Popravki pogojev in kriterijev za registriranje in kategorizacijo športnikov

Strokovni svet Republike Slovenije za šport (SSRSŠ) je potrdil revidirane Pogoje, pravila in kriterije za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji (kriteriji), ki so stopili v veljavo s 1. januarjem 2021.
Revidirani kriteriji in sklepi SSRSŠ se nahajajo v prilogi, objavljeni pa so tudi na spletni strani olympic.si.

Prilogi:
 Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji
 Odpravek sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport