Registracija športnikov - društva, klubi, prosimo, preverite!

Prenos seznama registriranih športnikov iz starega v nov sistem, ki ga sedaj uporablja Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez (OKS), naj bi bil sedaj končan. Še vedno pa obstaja možnost, da je prišlo do kakšne napake, zato društva in klube prosimo, da v aktualnem seznamu registriranih športnikov preverite ali so vaši člani vodeni kot člani pravega društva oz. kluba.

Da so vaši člani tudi v edidenci zavedeni kot vaši člani je pomembno predvsem zato, ker lokalne skupnosti, za potrebe različnih razpisov, s teh seznamov preverjajo pravilnost navedenih podatkov prijavitelja na razpis oz. upravičenost določenega društva/kluba do sredstev.

Evidenco registriranih športnikov najdete na spletni strani olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija

Na dnu strani poiščete seznam Evidenca registriranih športnikov, kliknete nanj, na kar na odprti vsebini poiščete seznam Aktualna evidenca registriranih športnikov (excel dokument z navedenimi vsemi registriranimi športniki). Z uporabo filtra lahko poiščete samo člane vašega društva/kluba in preverite, če so vsi.


KDO JE REGISTRIRAN ŠPORTNIK?

Pogoje za registracijo najdete v dokumentu Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji na spletni strani OKS. Pogoje najdete zapisane na 13. strani pod točko 1.2.15.

Za primer športnega plezanja to konkretno pomeni:

  • Članstvo v klubu, ki je član PZS in urejena tekoča članarina.
  • Starost najmanj 10 let (za leto 2020 torej letniki 2010 ali starejši).
  • Nastop oziroma rezultat na uradnem tekmovanju PZS (Državno prvenstvo, Zahodna ali Vzhodna liga)
  • vsi kategorizirani športniki

V kolikor najdete kakšne napake, prosimo, da nam jih ČIMPREJ sporočite na elektronski naslov sportno.plezanje@pzs.si.