KORONAVIRUS| določila na področju športa

Direktorat za šport MIZŠ je pripravil obrazložitev sprememb Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oz. prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki jih je vlada sprejela v četrtek, 12. novembra 2020.
Dovoljeno ostaja izvajanje procesa športne vadbe za športnike in izvajanje športnih tekmovanj skladno z Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti. Tako je še naprej dovoljeno izvajanje procesa športne vadbe (treningov) za naslednje skupine športnikov:
  • športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1,
  • poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport ali
  • športnikom, ki se udeležujejo tekmovanj iz prvega in drugega odstavka 3. člena Odloka.

Do spremembe je prišlo le pri tolmačenju 3. odstavka 2. člena Odloka v navezavi z Odlokom o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. Začasno se tako prepoveduje vsakršno zbiranje ljudi razen kadar gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

Športna rekreativna dejavnost je torej dovoljena le, če jo izvaja posameznik individualno oz. če se izvaja v skupini v kateri so vsi udeleženci člani istega gospodinjstva ali ožji družinski člani.

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez poudarja, da je individualnih športnih panogah ostaja dovoljeno izvajanje državnih prvenstev za člane in velikih mednarodnih športnih prireditev.

Za športnike, ki jim je v skladu z zgornjimi dikcijami dovoljeno tekmovati, je dovoljen tudi proces športne vadbe.

Za izvajanje treningov in tekmovanj se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu. Prisotnost gledalcev pa ni dovoljena.

Športniki in strokovni delavci v športu morajo upoštevati vsa navodila Ministrstva za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Za športnike in športne delavce se pri izvajanju športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporabljajo odloki, ki določajo omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.