Zbor Komisije za športno plezanje PZS | sklic

Letošnji zbor KŠP, ki je bil napovedan za 18.3.2020, je bil zaradi epidemije koronavirusa odpovedan. Zbor po videokonferenci bo obravnaval gradivo, ki ste ga prejeli 5.3.2020 po istem dnevnem redu.

Na podlagi Pravilnika Komisije za športno plezanje ter v skladu z določili 43. člena Statuta Planinske zveze Slovenije

S K L I C U J E M

redni zbor KŠP za leto 2020, ki bo v sredo, 3. junija 2020, ob 18. uri. Zaradi izrednih razmer bo zbor potekal preko videokonference Zoom.

Letošnji zbor KŠP, ki je bil napovedan za 18. marca 2020, je bil zaradi epidemije koronavirusa odpovedan. Zbor po videokonferenci bo obravnaval gradivo, ki ste ga prejeli 5. marca 2020 po istem dnevnem redu.

Ker velika sejna soba PZS v teh razmerah sprejme le 15 oseb, bomo to možnost izkoristili tako, da bo v njej prisotno delovno predsedstvo in po želji nekaj predstavnikov društev (vsak s svojim računalnikom s kamero). Zato prosimo društva, ki se želite zbora udeležiti v prostorih PZS, svojo željo sporočite do 1.6.2020 na naslov sportno.plezanje@pzs.si. Pogoj za udeležbo v prostorih PZS so slušalke na prenosniku ( zvočniki morajo biti ugasnjeni).

Spletni naslov Zoom konference boste prejeli po elektronski pošti 1. junija 2020

 Zoom navodila

Prosimo društva, da vprašanja in pobude za posamezne točke pošljete do 1.6.2020 na naslov sportno.plezanje@pzs.si.

Predlog dnevnega reda:
  1. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika zbora KŠP
  2. Akcijsko in finančno poročilo za preteklo leto
  3. Načrt aktivnosti in finančni načrt za tekoče leto
  4. Državno prvenstvo za tekoče leto (Koledar DP 2020, Tekmovalni pravilnik 2020, licence, štartnine)
  5. Predstavitev projekta »Nacionalni plezalni center«
  6. Urejanje tekmovalnih licenc 2020 preko aplikacije KŠP
  7. Tekma SP 2020 - Ljubljana Stožice (kratka informacija)
  8. Razno

Opomba: pravico glasovanja na zboru KŠP imajo načelniki (oz. njihovi pisno pooblaščeni namestniki) vseh odsekov/klubov, ki so registrirani pri KŠP za leto 2020.