Sodnik športnega plezanja | razpis usposabljanja

Komisija za športno plezanje razpisuje seminar za pridobitev naziva sodnik športnega plezanja. Usposabljanje bo potekalo v treh sklopih: predavanje, izpit in sojenja pod mentorstvom sodnika na tekmovanjih.
Seminar bo potekal v novih prostorih Planinske zveze Slovenije na naslovu Ob železnici 30a v Ljubljani.

Usposabljanje bo razdeljeno v 3 sklope:
  1. Teoretični del : 2 predavanji po 4 šolske ure (predvideno januarja)
  2. Teoretični del : izpit - teden dni po teoretičnih predavanjih
  3. Praktično usposabljanje: praktično usposabljanje pod mentorstvom za pridobitev licence sodnik športnega plezanja.

Po uspešno opravljenem teoretičnem izpitu kandidat pridobi naziv sodnik pripravnik. Sodnik pripravnik, ki praktično usposabljanje opravi s pozitivno oceno, pridobi naziv sodnik športnega plezanja.

Pogoj za prijavo na seminar je dopolnjena starost 18 let in članstvo v PZS.

Preliminarne prijave pošljite najkasneje do vključno petka, 9. decembra 2022, na elektronski naslov sportno.plezanje@pzs.si. Na podlagi preliminarnih prijav bodo prijavljeni kandidati obveščeni o točnem datumu seminarja.

Kotizacija za seminar znaša 100 € na kandidata.