PRESTAVLJENO: Zbor Komisije za športno plezanje

Zbor Komisije za športno plezanje PZS za leto 2020 bo v sredo, 18. marca 2020, ob 18. uri v prostorih Planinske zveze Slovenije.

Zaradi trenutne zdravstvene situacije v državi je zbor PRESTAVLJEN za nedoločen čas!

Na podlagi Pravilnika Komisije za športno plezanje ter v skladu z določili 43. člena Statuta Planinske zveze Slovenije

S K L I C U J E M

redni zbor KŠPPZS za leto 2019, ki bo v sredo, 18. marca 2020, ob 18. uri v sejni sobi PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE, Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika zbora KŠP
  2. Akcijsko in finančno poročilo za preteklo leto
  3. Načrt aktivnosti in finančni načrt za tekoče leto
  4. Državno prvenstvo za tekoče leto (Koledar DP 2020, Tekmovalni pravilnik 2020, licence, štartnine)
  5. Predstavitev projekta »Nacionalni plezalni center«
  6. Urejanje tekmovalnih licenc 2020 preko aplikacije KŠP
  7. Tekma SP 2020 - Ljubljana Stožice (kratka informacija)
  8. Razno

Opomba: pravico glasovanja na seji imajo načelniki (oz. njihovi pisno pooblaščeni namestniki) vseh odsekov/klubov, ki so registrirani pri KŠP PZS za leto 2020.

Tomo Česen,
strokovni sodelavec
Aleš Pirc,
načelnik KŠP PZS

Priloge:
 
Vabilo
 Poročilo o delu 2019
 Finančno poročilo 2019, plan 2020
 Plan dela 2020
 Rezultati ankete o delu odsekov
 Predlogi sprememb pravilnikov KŠP
 Koledar DP 2020