Merila za izbor strokovno izobraženih delavcev v športu (športno plezanje) za izvajanje programa nacionalnih panožnih šol

Objavljamo merila za izbor strokovno izobraženih delavcev v športu (športno plezanje) za izvajanje programa nacionalnih panožnih šol.
  • Ustrezna izobrazba športne smeri (diploma Fakultete za šport ali druge ustrezne visokošolske ustanove).
  • Ustrezna stopnja strokovne usposobljenosti v planinski organizaciji - trenerska smer (strokovni delavec 1 ali strokovni delavec 2).
  • Izkušnje z delom v matičnem društvu (v zadnjih dveh letih opravljenih 200 trenerskih ur športnega plezanja).
  • Izklušnje z delom v reprezentancah.
  • Ostali nazivi oz. znanja (postavljanje športnoplezalnih smeri, sodelovanje na seminarjih in izpitih strokovnih usposabljanj na področju športnega plezanja).znanje in izkušnje iz načrtovanja in izvedbe športnega plezanja za starostne skupine od 10 do 18 let.

Tomo Česen,
strokovni sodelavec za športno plezanje
Aleš Pirc,
načelnik KŠP PZS