Nov informacijski sistem za vodenje evidenc registriranih športnikov in rezultatov | pomembne informacije

Z letom 2020 bo Olimpijski komite Slovenije prešel na nov informacijski sistem za vodenje evidenc registriranih športnikov in vodenje tekmovalnih rezultatov, ki bo povezan tudi z Navezo – informacijskim sistemom PZS. Prav tako bo tudi Komisija za športno plezanje (kot je bil to že primer izrednega licenčnega seminarja za prehod iz starih na nove nazive strokovnih delavcev v športnem plezanju – november 2019) prešla izključno na elektronske prijave. Zato bi vam radi podali nekaj pomembnih informacij.

Urejeno članstvo PZS
Osnova vsega bo, da mora imeti vsak urejeno članstvo PZS za tekoče leto zavedeno v informacijskem sistemu Naveza. V kolikor to ne bo urejeno, nobena prijava v okviru KŠP ne bo mogoča in sicer:

 • Tekmovalna licenca
  Zelo pomembno je, da tekmovalne licence uredite pravočasno. Urejanje licenc tik pred prijavami na tekmovanje NE BO VEČ MOGOČE.
 • Prijave na vsa usposabljanja
  Izpit za naziv športni plezalec, seminar vaditelj oziroma trener športnega plezanja, postavljalec plezalnih smeri, opremljevalec smeri v naravnih plezališčih. Poskrbite, da bodo imeli vsi kandidati za zgoraj omenjene izpite oziroma seminarje najprej urejeno članstvo PZS, nadalje pa poskrbite za pravočasno prijavo v skladu z razpisom. Zapoznelih prijav NE BO MOGOČE upoštevati, ker vam aplikacija tega ne bo dovolila.
 • Prijave za kategorizacijo
  Vse prijave, ki jih klubi (oziroma posamezniki) pošiljajo, ne bodo sprejete v primeru, da članstvo PZS ne bo urejeno. Za vse tekmovalne dosežke to ne bo problem, ker bo članstvo PZS urejeno že ko se bodo urejale tekmovalne licence. Prosim pa vas, da o tem NUJNO obvestite vse tiste člane vašega kluba/društva, ki pošiljajo za kategorizacijo svoje dosežke pri plezanju smeri v naravnih plezališčih.
 • Prijave na licenčne seminarje
  Tudi prijave na licenčne seminarje ne bodo mogoče brez urejenega članstva PZS. Morate se zavedati, da v tem primeru vaši strokovni kadri posledično ne bodo imeli veljavne licence in tudi ne bodo imeli urejenega zavarovanja za odgovornost.
 • Zavarovanje vseh strokovnih kadrov
  Strokovni kadri na področju športnega plezanja (vaditelji, trenerji) so preko PZS zavarovani za odgovornost za izvajanje športno plezalskih aktivnosti v okviru društev in klubov. Kdor ne bo imel urejenega članstva PZS do konca marca tekočega leta, ne bo imel urejenega zavarovanja.
 • Registracija tekmovalcev pri OKS (državno prvenstvo, zahodna in vzhodna liga)
  Kot vse nacionalne športne zveze, mora tudi PZS posredovati na OKS seznam registriranih športnikov (v našem primeru tekmovalcev) z njihovimi rezultati na uradnih tekmovanjih PZS. In to na posebnem obrazcu, kjer je članstvo v klubu/društvu pri PZS obvezen podatek. In ta podatek je v šifrantu klubov/društev, ki so člani PZS. Seznami registriranih športnikov na OKS strani so javni in jih bodo občinske športne zveze preverjale. To je med drugim povezano tudi s financiranjem društev/klubov na lokalni ravni.
 • Vpis strokovno izobraženih in usposobljenih v register
  Vpis v razvid je pomemben za društva predvsem z vidika sofinanciranja programov športa na lokalni ravni. V zvezi s tem si še enkrat natančno preberite elektronsko sporočilo iz PZS (iz naslova strokovni.kadri@pzs.si) ki so ga predsedniki in administratorji društev/klubov prejeli 18. novembra 2019.

Opomba: v kolikor vam pri prijavi preko spletne aplikacije KŠP sistem javi, da vnešeni nima urejenega članstva v PZS - vi pa veste, da je to urejeno - je možno, da ste napisali drugačno ime (npr. Jure, v Navezi pa je Jurij), napačen rojstni datum ali pa kakšen drug podatek. Zato to preverite.

OPOZORILO - vsi klubi/društva, ki še niso zaključili obračun članarin za 2019, ne morejo vnašati članarine za 2020. To bo v veljavi tudi za prihodnja leta.

 Dopis