Registracija pri KŠP za leto 2020

Pravico do registracije imajo vsa društva oz. odseki, ki so v letu 2019 gojili športno plezanje (organizacija začetnih/nadaljevalnih tečajev, udeležba na tekmovanjih, prirejanje tekmovanj, organizacija tedenske vadbe, urejanje plezališč, udeležba na akcijah KŠP ipd.) ali pa imajo namen to storiti v letu 2020 in so člani PZS.
Z anketo želimo nadaljevati pregled članstva (društev in plezalcev) in njihove aktivnosti v preteklem letu. Prosimo, da odgovorite na vsa vprašanja in to čim bolj natančno, saj podatke potrebujemo za oceno razvoja panoge ter za posredovanje državnim institucijam. Anketa se nanaša na dejavnost v letu 2019 (1. januar - 31. december).

Članarino v višini 110 EUR (sklep zbora KŠP 2018) je potrebno poravnati na račun PZS (vplačal: ime kluba, TRR: SI56 6100 0001 6522 551 (Delavska hranilnica), referenca: 00 16-6-9, namen: registracija KŠP 2020).

Prijavo za registracijo (skupaj s potrdilom o plačilu članarine ) in anketo pošljite najkasneje do petka, 31. januarja 2020 na elektronski naslov: sportno.plezanje@pzs.si.

Pogoji za registracijo kluba/odseka pri KŠP so:

  • članstvo v PZS
  • izpolnjena Prijava za registracijo in izpolnjen Anketni vprašalnik
  • potrdilo o plačilu članarine

Registracija društva/odseka je med drugim pogoj za:
  • registracijo tekmovalcev
  • kategorizacijo športnih plezalcev
  • kandidiranje na vse razpise KŠP


Prilogi:

 Obrazec za registracijo
 Anketni vprašalnik