Usposabljanja Komisije za športno plezanje v letu 2020

Komisija za športno plezanje PZS objavlja program načrtovanih usposabljanj na področju športnega plezanja v letu 2020. Več informacij, tudi glede prijav, bo objavljeno ob razpisu posameznega usposabljanja.

Športni plezalec - izpit
Predviden potek izpita:
 • 11. januar: seminar (neobvezen za pristop k izpitu)
 • 1. februar in 2. februar: izpiti prvi rok
 • 7. marec in 8. marec: izpiti drugi rok

Pogoji za pristop k izpitu:
 • članstvo PZS
 • v tekočem koledarskem letu dopolnjena starost 15 let
 • naziv »pripravnik športnega plezanja«
 • predloženo društveno/klubsko potrdilo o v vodstvu preplezanih 30 različnih športno plezalnih smeri katere koli težavnosti
 • izpolnjena prijavna dokumentacija v skladu z razpisom ter plačana kotizacijaPrehodni licenčni seminar

ZADNJA možnost za prehod na nove nazive za vse stare nazive (vaditelji oziroma inštruktorji).

V primeru prevelikega števila prijav se spomladi izvede še en seminar.Vaditelj športnega plezanja

Potek seminarja:
 • Sprejemni izpit:
  • 18. januar (redni rok)
  • 1. februar (izredni rok)
 • Predavanja:
  • 1. teden: 13. do 15. marec
  • 2. teden: 20. do 22. marec
  • 3. teden: 27. do 29. marec
  • 4. teden: 3. do 5. april
 • Izpiti:
  • 18. in 19. april
  • 9. in 10. maj
  • 23. in 24. maj

Pogoji za pristop na seminar:
 • članstvo PZS
 • starost vsaj 18 let
 • najmanj srednja poklicna izobrazba
 • naziv športni plezalec ali naziv alpinist
 • opravljeni sprejemni izpiti, ki vključuje demonstracijo osnovne vrvne tehnike in demonstracije tehnike plezanja
 • izpolnjena prijavna dokumentacija v skladu z razpisom ter plačana kotizacija

 Trener športnega plezanja

Glede na pristopne pogoje za trenerje športnega plezanja (naziv »vaditelj« in vsaj dve leti športno pedagoških izkušenj na področju športnega plezanja), bodo edini kandidati, ki bodo te pogoje izpolnjevali v jeseni 2020, stari »vaditelji«, ki so z prehodnimi licenčnimi seminarji prešli na nove »vaditelje«. V kolikor bo teh dovolj za izvedbo seminarja za trenerje, bodo okvirni termini naslednji:

 • sprejemni izpiti: september 2020
 • predavanja: oktober 2020
 • izpiti: november in december 2020