Brezplačni javni prevoz za registrirane in kategorizirane športnike s statusom dijaka ali študenta

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel novelo Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki uvaja brezplačen javni prevoz za registrirane in kategorizirane športnike s statusom dijaka ali študenta. Mladi športniki bodo brezplačno vozovnico lahko uveljavljali za vožnjo z javnim prevozom na območju celotne Slovenije.
Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez si je že več let prizadeval za olajšanje prevoza registriranim športnikom na kraj vadbe po zgledu subvencioniranega prevoza dijakov in študentov. Zato smo veseli uvedbe brezplačnega javnega prevoza za registrirane športnike s statusom dijaka ali študenta, ki ga uvaja novela Zakona o prevozih v cestnem prometu.

Ker lahko športna vadba poteka na več lokacijah, je ministrstvo predvidelo, da bodo registrirani športniki s statusom dijaka ali študenta lahko uveljavljali brezplačen javni prevoz za območje celotne Slovenije. Torej tudi za prevoz na tekmovanja ali druga srečanja nacionalnih panožnih zvez.

Z namenom zmanjšanja administrativnih ovir mladih športnikov zakon predvideva povezovanje z evidenco ŠportSI360, ki jo na podlagi Zakona o športu vodi Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez.

Registrirani športniki s statusom dijaka ali študenta bodo omenjeni ukrep brezplačne vožnje lahko začeli koristiti s 1. februarjem 2020.