Prevoz otrok terja izpolnjevanje številnih pogojev

Policija s podatki s terena ugotavlja, da prevozi otrok v okviru društev in klubov ne dosegajo ravni, ki bi zadostila predpisom in tudi varnosti vsakršnih prevozov. Nedoslednost ima za posledico tudi odgovornost voznika, društva, kluba in celotne organizacije.
Z željo, da se ne bi ponovila prometna nesreča, v kateri je bil pred nedavnim udeležen avtobus, ki je prevažal tudi otroke, Policija izpostavlja nekaj glavnih določil Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), katera se nanašajo na prevoze skupin otrok:

3. člen:
»skupina otrok« je skupina najmanj petih predšolskih otrok ali otrok, ki obiskujejo osnovno šolo, in ki predstavljajo večino potnikov v motornem vozilu. Skupina petih ali več otrok iste družine in skupina petih ali več otrok, ki se prevaža v javnem linijskem prevozu potnikov, se ne šteje za skupino otrok.

4. člen
:
Kadar so udeleženci cestnega prometa otroci, starejši ljudje, slepi, invalidi in druge osebe, ki niso v celoti sposobne za samostojno udeležbo v cestnem prometu, so drugi udeleženci dolžni nanje posebno paziti in jim pomagati.»Otrok« je oseba do 14. leta starosti. Prevoz skupine otrok terja izpolnjevanje številnih pogojev, ki se nanašajo na voznika, vozilo - opremo in tehnično brezhibnost vozil, označevanje vozil in tudi vlogo spremljevalcev.POMEMBNO:
 1. Skupina otrok je skupina najmanj petih predšolskih otrok ali otrok, ki obiskujejo osnovno šolo, in ki predstavljajo večino potnikov v motornem vozilu.
 2. Skupina petih ali več otrok iste družine ali skupina petih ali več otrok, ki se prevaža v javnem linijskem prevozu potnikov, se ne šteje za skupino otrok.
 3. Vozila za prevoz skupine otrok morajo poleg splošno predpisane opreme za vozila v cestnem prometu imeti obvezno še varnostne pasove in naslonjala za glavo na vseh sedežih, tahograf, ABS zavorni sistem in hidravlični krmilni mehanizem.
 4. Otroci morajo biti z varnostnimi pasovi pripeti, za kar je odgovoren spremljevalec.
 5. Vozilo, s katerim se prevaža skupine otrok, mora biti tehnično pregledano vsakih šest mesecev, starost vozila ni predpisana.
 6. Vozilo, s katerim se prevaža skupine otrok, mora biti označeno s predpisanim znakom, kot je opredeljen v Prilogi VI, pravilnika.
 7. Če se skupina otrok prevažala z osebnim avtomobilom, ki ima poleg voznika še 6 sedežev, veljajo pravila enako kot za kombinirana vozila.
 8. Z osebnim avtomobilom ali kombiniranim vozilom lahko prevaža skupino otrok voznik, ki ima najmanj 3 leta vozniško dovoljenje za B kategorijo.
 9. Voznik, ki vozi skupino otrok, v organizmu ne sme imeti alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vožnjo, (vrednost alkotesta oz. strokovnega pregleda 0,00).
 10. Skupino otrok, ki se prevaža z avtobusom, mora spremljati najmanj en spremljevalec (učitelj, vzgojitelj, trener, vodnik ipd.) star najmanj 21 let.
 11. Pri prevozu skupine otrok mora biti v vozilu ves čas najmanj eden spremljevalec na 15 otrok.
 12. Če je v vozilu več spremljevalcev, morajo ti biti razporejeni med otroci (spredaj, zadaj in na sredini).
 13. Pri prevozu otrok z avtobusom, moramo imeti seznam udeležencev, sedežni red ni potreben.
 14. Če dvosledno motorno vozilo ustavi na cesti, mora takoj vklopiti varnostne utripalke, če le-te ne delujejo, mora postaviti varnostni trikotnik.

------------------------------------------------
Povezane vsebine: