Zbor Komisije za športno plezanje | vabilo

Zbor Komisije za športno plezanje PZS za leto 2019 bo v sredo, 20. marca 2019, ob 18. uri v prostorih Planinske zveze Slovenije.
Na podlagi Pravilnika Komisije za športno plezanje ter v skladu z določili 43. člena Statuta Planinske zveze Slovenije

S K L I C U J E M

redni zbor KŠPPZS za leto 2019, ki bo v sredo, 20. marca 2019, ob 18. uri v sejni sobi PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE, Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika zbora KŠP
  2. Akcijsko in finančno poročilo za preteklo leto
  3. Načrt aktivnosti in finančni načrt za tekoče leto
  4. Nadomestne volitve za člane IO KŠP
  5. Državno prvenstvo za tekoče leto (Tekmovalni pravilnik 2019, licence, štartnine)
  6. Novi pravilnik o usposabljanju KŠP
  7. Razno

Opomba: pravico glasovanja na seji imajo načelniki (oz. njihovi pisno pooblaščeni namestniki) vseh odsekov/klubov, ki so registrirani pri KŠP PZS za leto 2019.

Tomo Česen,
strokovni sodelavec
Aleš Pirc,
načelnik KŠP PZS

Priloge:
 Finančno poročilo KŠP PZS za 2018 in plan 2019
 Finančno poročilo Sklad plezališč 2018
 Materialno poročilo 2018 . Projekt OSP
 Poročilo KŠP PZS za 2018
 Plan KŠP PZS za 2019
 Zapisnik Komisije za odpiranje vlog za KŠP PZS
 Vloge za kandidaturo za člane IO KŠP PZS
 Tekmovalni pravilnik DP 2019 - hitrost
 Tekmovalni pravilnik DP 2019 - kombinacija
 Tekmovalni pravilnik DP 2019 - splošno, težavnost, balvani
 Koledar DP 2019
 Zapisnik 2. seje SOP#mce_temp_url#
 Pravilnik KŠP PZS o usposabljanju - predlog