Razpis za zbiranje kandidatur članov izvršnega odbora Komisije za športno plezanje PZS

Volitve nadomestnih članov IO KŠP PZS bodo izvedene na rednem letnem Zboru Komisije za športno plezanje PZS, ki bo potekal v sredo, 20.marca 2019.
na podlagi sklepa 7.seje IO KŠP z dne 20.6.2018 objavlja

RAZPIS

za zbiranje kandidatur za 2 člana izvršnega odbora Komisije za športno plezanje

 

 1. Nadomestne volitve članov izvršnega odbora Komisije za športno plezanje pri PZS se bodo izvedle v skladu s Pravilnikom Komisije za športno plezanje.

 2. Nadomestne volitve bodo potekale na rednem občnem zboru Komisije za športno plezanje dne 20.3.2019.

 3. Mandat izvoljenih članov izvršnega odbora bo trajal do naslednjega volilnega zbora KŠP.

 4. Kandidate za člana izvršnega odbora Komisije za športno plezanje predlagajo društva, ki so člani KŠP. Kandidature je potrebno vložiti na obrazcu, ki je priloga tega razpisa. Sestavni del tega obrazca je izjava kandidata, da soglaša s kandidaturo in da izpolnjuje predpisane pogoje.

 5. Pogoji za kandidaturo:
  1. dopolnjena starost 18 let
  2. najmanj V. stopnja izobrazbe
  3. aktivno delovanje na vodstveni oz. vzgojni funkciji v matičnem društvu najmanj zadnji 2 leti

 6. Glasovanje za člana izvršnega odbora Komisije za športno plezanje se bo izvedlo za vsakega kandidata posebej. Izvoljena bosta kandidata:
  1. ki bosta prejela več kot polovico glasov in hkrati
  2. bosta zasedla eno od prvih dveh mest po številu prejetih glasov. 
  3. v primeru, da bosta po zgornjih dveh kriterijih v izbor prišla več kot dva kandidata, se glasovanje za kandidate, ki si delijo mesto, ponovi.

 7. Rok za pošiljanje kandidatur je 20.2.2019 (datum poštnega žiga na kuverti).

 8. Kandidature je na predpisanem obrazcu potrebno poslati s priporočeno pošto ali osebno dostaviti v tajništvo PZS na naslov Planinska zveza Slovenije, VOLITVE - Komisija za športno plezanje, p.p. 214, Ob železnici 30 a, 1001 Ljubljana. Na kuverti mora biti na levem spodnjem robu napis »ne odpiraj«.

 


 

Aleš Pirc
načelnik komisije za športno plezanje pri PZS