Registracija društev in klubov pri Komisiji za športno plezanje PZS

Pravico do registracije imajo vsa društva oz. odseki, ki so v letu 2018 gojili športno plezanje (organizacija začetnih/nadaljevalnih tečajev, udeležba na tekmovanjih, prirejanje tekmovanj, organizacija tedenske vadbe, urejanje plezališč, udeležba na akcijah KŠP ipd.) ali pa imajo namen to storiti v letu 2019 in so člani PZS.
Med prilogama spodaj boste našli prijave za registracijo za leto 2018 in anketni vprašalnik. Pravico do registracije imajo vsa društva oz. odseki, ki so v letu 2018 gojili športno plezanje (organizacija začetnih/nadaljevalnih tečajev, udeležba na tekmovanjih, prirejanje tekmovanj, organizacija tedenske vadbe, urejanje plezališč, udeležba na akcijah KŠP ipd.) ali pa imajo namen to storiti v letu 2019 in so člani PZS.

Z anketo želimo nadaljevati pregled članstva (društev in plezalcev) in njihove aktivnosti v preteklem letu. Prosimo, da odgovorite na vsa vprašanja in to čim bolj natančno, saj podatke potrebujemo za oceno razvoja panoge ter za posredovanje državnim institucijam. Anketa se nanaša na dejavnost v koledarskem letu 2018 (1.januar do 31. december).


Članarino v višini 110 EUR (sklep zbora KŠP 2018) je potrebno poravnati (pod vplačal je: napišite ime kluba) na TRR: Delavska hranilnica, Ljubljana št. SI56 6100 0001 6522 551, sklicevanje na št. 00 16-6-9 in s pripisom »registracija KŠP 2019.«

Prijavo za registracijo (skupaj s potrdilom o plačilu članarine ) in anketo pošljite najkasneje do petka, 1. februarja 2019 na elektronski naslov sportno.plezanje@pzs.si.
 


Pogoji za registracijo kluba/odseka pri KŠP so:

  • članstvo v PZS
  • izpolnjena Prijava za registracijo in izpolnjen Anketni vprašalnik
  • potrdilo o plačilu članarine

Registracija društva/odseka je med drugim pogoj za:
  • registracijo tekmovalcev
  • kategorizacijo športnih plezalcev
  • kandidiranje na vse razpise KŠP

 

Tomo Česen,
strokovni sodelavec PZS
Aleš Pirc,
načelnik KŠP PZS

 

Prilogi:

 Obrazec za registracijo klubov v letu 2019
 Anketni vprašalnik