Razpis za dodelitev pomoči - štipendij športnikom iz socialno ogroženih okolij

Fundacija za športnike objavlja Javni razpis za dodelitev finančne podpore – štipendij športnikom iz socialno šibkih okolij za leto 2019. Skupni obseg razpisanih sredstev razpisa za leto 2019 znaša 60.000 €. Namenjena so mladi športniki iz socialno šibkih okolij starosti od 14 do 18 let ter ločeno od 18 do 23 let.
Kategorije športnikov, ki jim Fundacija za športnike lahko dodeljuje finančno podporo:
  • mladi športniki iz socialno šibkih okolij starosti od 14 do 18 let.
  • mladi športniki iz socialno šibkih okolij starosti od 18 do 23 let.

Pogoji in merila za dodeljevanje podpore za obe kategoriji športnikov so objavljene v besedilu razpisa med prilogami spodaj.

Športniki, ki ustrezajo zapisanim pogojem in merilom skladnimi s Pravilnikom Fundacije za športnike, lahko vlogo za dodelitev podpore oddajo na priloženem obrazcu skupaj s potrebnimi dokazili.

Pravočasno prispele vloge na razpis, bo obravnavala s strani Uprave Fundacije za športnike imenovana 3 članska komisija. Sklepe o dodelitvi pomoči športnikom, bo izdala Uprava Fundacije za športnike predvidoma v roku 30 dni od zaključka razpisa.

Pomoč izbranim športnikom bo trajala 6 mesecev. V kolikor bodo izbrani športniki po 6 mesecih izpolnjevali pogoje za nadaljnjo pomoč, se le to podaljša za dodatnih 6 mesecev. Skupni čas trajanja pomoči Fundacije za športnike po tem razpisu je maksimalno 12 mesecev.

Vlogo za dodelitev pomoči,najdete jo med prilogami spodaj, Fundacije za športnike pošljete v pisni obliki s priporočeno pošiljko na naslov: Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, S pripisom: Razpis Fundacije za športnike

Rok za oddajo vloge je petek, 14. december 2018.
Za vsa morebitna dodatna vprašanja se obrnite na strokovno službo OKS - ZŠZ (Aleš Šolar, telefon 051 376 289 ali ales.solar@olympic.si).

Razpis je skupaj s prilogami objavljen na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez www.olympic.si.

Priloge:
 Razpis za dodelitev pomoči - štipendij športnikom iz socilano ogroženih okolij
 Pravilnik o razdeljevanju sredstev
 Vloga