Razpis za štipendije za športnike/športnice za šolsko/študijsko leto 2018-2019

Olimpijski komite Slovenije - ZŠZ v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport ter Fundacijo za financiranje športnih organizacij v RS na podlagi Pravilnika o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji objavlja Razpis za športne štipendije za šolsko/študijsko leto 2018/2019.
PROSIMO VAS, DA NATANČNO PREBERETE VSA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE IN POŠILJANJE VLOG ZA PRIDOBITEV OZ. PODALJŠANJE ŠPORTNE ŠTIPENDIJE!

Navodilo za oddajo obrazcev:

 • PRIJAVNI OBRAZEC/VLOGO POŠLJITE NA OKS-ZŠZ, SKUPAJ Z VSEMI ZAHTEVANIMI PRILOGAMI IN NE LOČENO OZ. KO PRIDOBITE VSE ZAHTEVANE PRILOGE.
 • PRIJAVNI OBRAZEC/VLOGO OPREMITE Z VSEMI POTREBNIMI PODPISI IN ŠTAMPILJKAMI, V NASPROTNEM PRIJAVNI OBRAZEC NI VELJAVEN.
 • PRIJAVNI OBRAZEC/VLOGA NA RAZPIS JE POPOLN/A IN SE LAHKO OBRAVNAVA, KO JE OPREMLJEN/A Z VSEMI PRILOGAMI IN PODPISI TER ŠTAMPILJKO.
 • Športniki preverijo status kategorizacije na povezavi http://stara.olympic.si/sportna-kariera/registracija-in-kategorizacija/aktualni-seznam/seznam-kategoriziranih-sportnikov/ in ga nato vpišejo v prijavni obrazec/vlogo ter datum veljavnosti od - do.
 • Športniki, ki bodo imeli veljavno kategorizacijo s 1.10.2018, izberejo polje kategorizacija s 1.10.2018. Polja veljavnosti od - do pustijo prazna.
  • K prijavnemu obrazcu/vlogi za PRIDOBITEV športne štipendije mora biti priloženih 5 PRILOG, podpisi in štampiljka NPŠZ
  • K prijavnemu obrazcu/vlogi za PODALJŠANJE športne štipendije morata biti priloženi 2 PRILOGI, podpisi

IZJEMA
V kolikor že imate Pogodbo o štipendiranju oz. imate status "podaljševalca" športne štipendije in ste v obdobju od 01.09.2017 do 31.08.2018 dosegli rezultat s katerim lahko ponovno pridobite športno štipendijo, oddate prijavni obrazec/vlogo za PRIDOBITEV športne štipendije in NE prijavni obrazec/vlogo za PODALJŠANJE in na kateri tudi označite, da že imate Pogodbo o štipendiranju.

 

POSTOPEK PRIJAVE:

1. Prijavni obrazec/vlogo ustrezno izpolniti;
2. Prijavna obrazca/vlogi za pridobitev in podaljšanje športne štipendije sta dosegljiva na spodnjih dveh URL naslovih:

 • obrazec/vloga za podaljšanje pravice do štipendije: http://www.olympic.si/stipendije_podaljsanje
 • obrazec/vloga za pridobitev pravice do štipendije: http://www.olympic.si/stipendije_pridobitev

3. Elektronska oddaja spletnega obrazca/vloge
4. Obrazec/vlogo opremiti z vsemi potrebnimi podpisi in štampiljkami
5. Pridobiti in priložiti vse zahtevane priloge
6. Prijavni obrazec/vlogo poslati SKUPAJ z vsemi prilogami na naslov: OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - SSTŠ, Šmartinska 140, 1000 LJUBLJANA. Najkasneje do 3.10.2018 do 24:00.

Da je bila pošiljka pravočasno oddana se smatra, da je bila poslana najkasneje do 3.10.2018 (datum oddaje na kuverti).

V primeru nejasnosti pišite na e-naslov info-vs@olympic.si,

Priporočila/pojasnila pri izpolnjevanju:

 • Dostop do razpisnih obrazcev najbolje preko brskalnika Google Chrome
 • Bodite pozorni, saj vam lahko po oddaji elektronskega obrazca potrditveno e-sporočilo o uspešnosti oddaje obrazca shrani v smeti (junk) vaše elektronske pošte