1. tekma državnega prvenstva v balvanskem plezanju 2018

Komisija za športno plezanje PZS v sodelovanju s Športno-plezalnim društvom Korenjak razpisuje 1. tekmo državnega prvenstva v balvanskem plezanju. Tekmovanje bo potekalo v vseh kategorijah in sicer v soboto, 23., in v nedeljo, 24. junija 2018, na balvanski steni v Log-Dragomerju.

1. Organizacija

Prireditelj: Komisija za športno plezanje

Informacije: Tomo Česen, tel.: 041 643 945

Organizator: Društvo Korenjak

Informacije: Lorin Moscha, lorin.moscha@gmail.com, tel.: 041 504 643

Prijave: Preko spletne aplikacije KŠP

  Vodja tekmovanja: Lorin MÖSCHA
  Glavna sodnika: Maja Ulaga (sobota), Borut Meke (nedelja)

Organizacija in sojenje na tekmovanju bosta potekala v skladu s Tekmovalnim pravilnikoom DP 2018.

2. Datum in kraj tekmovanja:

Tekmovanje bo potekalo v soboto in nedeljo, 23. in 24. junija 2018 v Športnem parku na Logu pri Brezovici.

POZOR: Izolacijske cone ni (razen za finale sr. in st.kategorij). Ogrevanju bo namenjena plezalna stena v OŠ Log - Dragomer (odprta bo uro pred pričetkom tekmovanja) ali asfaltna ploščad v športnem parku Log. Prevoz na plezalno steno v OŠ Log-Dragomer oziroma nazaj na prizorišče tekmovanja zagotovijo starši oziroma tekmovalci sami. 
Za finaliste tekmovanja bo pripravljena izolacijska cona na prizorišču tekmovanja.

 

3. Urnik tekmovanja

Sobota, 23. junij 

9.30-11:30   BALVANI - tekmovanje
   - cicibanke in cicibani plezajo istočasno na FLASH
  (10 istih balvanov za oba spola)

12.30–14.30

BALVANI - tekmovanje
 - ml. deklice in ml. dečki plezajo istočasno na FLASH
(10 istih balvanov za oba spola)

16.00–18.00

BALVANI - kvalifikacije st. dečki in st. deklice
 - st. deklice in st. dečki plezajo istočasno na FLASH
(8 balvanov za vsako kategorijo)

19.30–21.30

FINALE - 6 najboljših st. deklic in st. dečkov.
st. deklice (4 balvani) in st. dečki (4 balvani) - čas plezanja 4 minute
 - 19.10 - predstavitev finalistov
 - 19.20 - ogled balvanov
 - 19.30 - začetek plezanja prvega tekmovalnega para na balvanu št.1

 

Nedelja, 24. junij

9.00–11.00

BALVANI - kvalifikacije kadeti in kadetinje
 - kadeti in kadetinje plezajo istočasno na FLASH
(8 balvanov za vsako kategorijo)

12.30–14.30

FINALE - za 6 najboljših kadetinj in 6 najboljših kadetov.
kadetinje (4 balvani) in kadeti (4 balvani) - čas plezanja 4 minute
 - 12.10 - predstavitev finalistov
 - 12.20 - ogled balvanov
 - 12.30 - začetek plezanja prvega tekmovalnega para na balvanu št.1

16.00-18.00
  BALVANI - starejše kategorije 
   - Ženske in moški plezajo istočasno na FLASH
  (8 balvanov za vsako kategorijo)  
19.30-21.30   FINALE - za 6 najboljših žensk in moških
  ženske (4 balvani) in moški (4 balvani) - čas plezanja 4 minute
   - 19.10 - predstavitev finalistov
   - 19.20 - ogled balvanov
   - 19.30 - začetek plezanja prvega tekmovalnega para na balvanu št.1

OPOMBE:
  • Čas tekmovanja bo v skladu s točko 7.4.5 Tekmovalnega pravilnika DP 2018
  • V skladu s Tekmovalnim pravilnikom bo za mlajše kategorije na eni steni postavljenih 10 »skupnih« balvanov, ki jih po sistemu na FLASH plezajo istočasno vsi tekmovalci naenkrat. Vsak tekmovalec ima na voljo največ 5 poizkusov na enem balvanu. Čas plezanja pa je omejen na eno minuto za vsak poizkus. Za mlajše kategorije finale ne obstaja. Tekmovalci bodo razvrščeni glede na dosežek na tekmovanju. 
  • V skladu s Tekmovalnim pravilnikom bo za srednje kategorije na eni steni postavljenih 12 balvanov, ki jih po sistemu na FLASH plezajo istočasno vsi tekmovalci naenkrat - po vrstnem redu glede na oddani tekmovalni listek. Vsak tekmovalec ima največ 5 poizkusov. Čas plezanja je omejen na eno minuto za vsak poizkus. Tekmovanje je razdeljeno na kvalifikacije in finale. V kvalifikacijah so 4 balvani postavljeni izključno za dekleta in 4 balvani za fante. Dodatno pa so postavljeni še 4 isti balvani za dekleta in fante, kar pomeni skupaj 8 za vsak spol. Za šest najboljših st. deklice in kadetinj ter st. dečkov in kadetov sledi še finalno tekmovanje po sistemu IFSC/člani in članice. 
  • V skladu s Tekmovalnim pravilnikom bo za starejše kategorije na eni steni postavljenih 12 balvanov, ki jih po sistemu na FLASH plezajo istočasno vsi tekmovalci na enkrat - po vrstnem redu glede na oddani tekmovalni listek. Vsak tekmovalec ima največ pet poizkusov. Čas plezanja je omejen na eno minuto za vsak poizkus. Tekmovanje je razdeljeno na kvalifikacije in finale. V kvalifikacijah so 4 balvani postavljeni izključno za ženske in 4 balvani za moške. Dodatno pa so postavljeni še 4 isti balvani za ženske in moške, kar pomeni skupaj 8 za vsak spol. Za šest najboljših mladink/članic in mladincev/članov sledi še finalno tekmovanje po sistemu IFSC/člani in članice!


OPOZORILO: V kolikor v ženski konkurenci ne bo zadosti prijav (najmanj 7 prijavljenih tekmovalk), se kvalifikacije ne bodo izvedle. Zato naj predstavniki klubov (ali pa tekmovalke same) v četrtek preverijo število prijavljenih !!!


Tekmovanje bo potekalo ne glede na vremenske razmere!

4. Prijave tekmovalcev

Tekmovanja se lahko udeležijo vsi tekmovalci, ki izpolnjujejo točko 2.1. Tekmovalnega pravilnika.

Štartnina za tekmovanje:

  • 17 € na tekmovalca – za vse kategorije

Rok prijav
 je č
etrtek, 21. junij 2018 do 24. ure preko spletne aplikacije KŠP.

Plačilo štartnine na TRR 02018-0090551984 (sklic: 00-0405062017) do vključno četrtka, 1. junija 2017. 

 

Če iz plačila in obvestila o plačilu ne bo razvidno, kdo je plačnik oziroma, če plačilo ne bo izvedene v roku, tekmovalec ne bo mogel nastopiti.
 
Tekmovanju bo potekalo ne glede na vremenske razmere!