Seja UO prvič v novih prostorih PZS v Ljubljani

Upravni odbor Planinske zveze Slovenije (UO PZS) se je na 19. seji sestal 25. januarja 2018 v novih prostorih PZS v Ljubljani. Podpisana sta bila dogovor o sodelovanju z GIZ pohodništvo in kolesarjenje ter pogodba z novima selektorjema obeh reprezentanc v športnem plezanju. UO se je posvetil tudi tekočim aktivnostim, vsebinskemu in finančnemu načrtu za 2018, delu volilne komisije, PUS Bavšica in drugim temam.
Seja UO prvič v novih prostorih PZS v Ljubljani (foto Manca Čujež)
Prisotnih je bilo 19 od 23 članov upravnega odbora, kar je skoraj 83-odstotna udeležba. Zbrani so si uvodoma ogledali nove prostore Planinske zveze Slovenije na naslovu Ob železnici 30 a, ob čemer je predsednik Bojan Rotovnik izpostavil željo, da novi prostori ne bodo le novi sedež planinske organizacije, ampak z organizacijo čim večjega števila aktivnosti tudi dom slovenskih planincev. Svečano odprtje in dan odprtih vrat PZS bosta 27. februarja ob 125. obletnici ustanovitve Slovenskega planinskega društva, predhodnika PZS.


Predsednik skupščine GIZ pohodništvo in kolesarjenje Ivan Hribar in predsednik PZS Bojan Rotovnik po podpisu dogovora o sodelovanju (foto Manca Čujež)

Na seji sta bila prisotna predstavnika GIZ pohodništvo in kolesarjenje. Direktor Marko Lenarčič je orisal njihovo promocijsko dejavnost na mednarodni ravni, generalni sekretar PZS Matej Planko pa je predstavil načrte o sodelovanju GIZ in PZS. Predsednik skupščine GIZ Ivan Hribar in predsednik PZS Bojan Rotovnik sta podpisala dogovor o sodelovanju.

Uvodoma je bil potrjen zapisnik 18. seje UO PZS, predstavljene so bile aktivnosti PZS od pretekle seje, informacije o ustanovitvi Evropskega združenja planinskih organizacij in aktivnosti PZS pri obnovi planinske koče na Korošici.

Podano je bilo soglasje k imenovanju selektorjev obeh državnih reprezentanc v športnem plezanju – selektor članske reprezentance je ostal Gorazd Hren, selektor mladinske pa Anže Štremfelj. Z njima in načelnikom Komisije za športno plezanje PZS Alešem Pircem je predsednik Rotovnik podpisal pogodbo za naslednje štiriletno obdobje.

Selektor članske reprezentance v športnem plezanju ostaja Gorazd Hren (na fotografiji med podpisom pogodbe Hren, predsednik PZS Rotovnik in načelnik KŠP PZS Aleš Pirc), selektor mladinske pa Anže Štremfelj. (foto Manca Čujež)

UO je potrdil podrobni finančni načrt PZS za leto 2018, podano je bilo soglasje k vsebinskim načrtom komisij in sprejet podrobni vsebinski program dela za leto 2018. Predsednica Volilne komisije PZS Antonija Valenčič je podala informacijo, da se bo na skupščini PZS glasovalo za enotno kandidatno listo v sestavi predsednik PZS Jože Rovan ter kandidate za podpredsednike Mira Eržena, Ireno Mrak, Romana Ponebška in Martina Šolarja. Do 5. februarja volilna komisija zbira prijave kandidatov za člane upravnega in nadzornega odbora ter kandidate za predsednike meddruštvenih odborov PD za mandatno obdobje 2018–2022.

Člani UO so potrdili osnutek sprememb in dopolnitev Statuta PZS in pooblastili Odbor za pravne zadeve PZS, da po javni razpravi, ki bo trajala do 28. februarja, pripravi končni predlog sprememb in dopolnitev, ki se bo obravnaval na skupščini PZS 21. aprila 2018. Prav tako so potrdili prvo poročilo delovne skupine za analiziranje predlogov alternativnih virov financiranja društvene dejavnosti.

Člana Programskega sveta PUS Bavšica Vanja Blažica in Uroš Kuzman sta predstavila delovanje Planinskega učnega Bavšica v letih 2010–2017 ter Gospodarski načrt PUS Bavšica in Dolgoročni vsebinski načrt in načrt investicij v PUS Bavšica 2018–2027, UO je potrdil oba dokumenta. Član uredniškega odbora Dušan Škodič je opisal zadnje desetletje Planinskega vestnika, čas velikih sprememb za to najstarejšo slovensko revijo, ob skorajšnji 123-letnici izdajanja pa se revija seli na novo spletno stran planinskivestnik.pzs.si, kjer je dostopen tudi celoten digitalni arhiv revije.

Seja UO PZS prvič v novih prostorih Planinske zveze Slovenije v Ljubljani (foto Manca Čujež)

V planinsko organizacijo so bila sprejeta tri nova društva: Ambifija, društvo za športe v naravi, iz Medvod (mentor PD Vrhnika), Plezalni klub Žirovnica (mentor PD Radovljica) in Društvo za razvoj turnega smučanja iz Preddvora (mentor PD Tržič). V PZS je zdaj včlanjenih 290 društev in klubov. UO je dal soglasje k spremembam in dopolnitvam Pravilnika vodnikov PZS, ki ga je 25. novembra 2017 sprejel zbor vodnikov PZS.

Za konec so bile podane informacije o delovanju slovenske planinske skupine v Porabju ter sprejet predlog predsednika, da PZS skupaj z nekaterimi drugimi nevladnimi organizacijami državi poda pobudo za spremembe Sistema vpisa društev v Register dejanskih lastnikov in za spremembe predloga novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma.

Zadnja seja UO PZS v mandatnem obdobju 2014–2018 bo 15. marca 2018 v Ljubljani.

Manca Čujež