Razpisa za mesto selektorja članske in selektorja mladinske reprezentance

Izvršni odbor Komisije za športno plezanje objavlja razpis za mesto selektorja članske in selektorja mladinske reprezentance za obdobje 2018-2021.
Prijave naj kandidati pošljejo na naslov: PZS, Komisija za športno plezanje, Dvorakova 9, 1000 Ljubljana, kopijo prijave pa na  sportno.plezanje@pzs.si.

Rok za oddajo prijav je 20. december 2017.

Kandidati naj v prijavi navedejo:

  • osebne podatke,
  • šolsko izobrazbo,
  • pridobljene strokovne nazive športnega plezanja,
  • osebne športno plezalne,
  • tekmovalne in trenerske reference,
  • dosedanje izkušnje pri delu z mladimi in pri vodenju ekip ter okvirni program dela z reprezentanco (pogled na delo selektorja, okvirni program in cilji za obdobje 2018-2021, izdelan na podlagi Poslovnika o delu slovenskih reprezentanc). 

Poleg strokovnega znanja se od kandidatov pričakuje znanje angleškega jezika.

Dela in naloge, ki jih je potrebno opravljati kot članski selektor so določena v Poslovniku o delu slovenskih reprezentanc v športnem plezanju.

IO KŠP bo v roku 15 dni po prejemu vlog povabil na razgovor kandidate, ki bodo izbrani v ožji izbor. Izbrani kandidat bo za opravljanje dela selektorja s PZS sklenil pogodbo o poslovnem sodelovanju.

Aleš Pirc,
načelnik KŠP PZS