Zbor opremljevalcev KŠP PZS

V skladu s sklepom 3. seje IO KŠP z dne 20. septembra 2017 sklicujemo Zbor opremljevalcev KŠP PZS. Potekal bo v ponedeljek, 23. oktobra 2017, ob 18. uri v Izobraževalni centru Olimpijskega komiteja Slovenije.
V skladu s sklepom IO KŠP PZS na svoji 3. seji z dne 20.09.2017 sklicujem


ZBOR OPREMLJEVALCEV KŠP PZS,

ki bo v ponedeljek, 23. oktobra 2017, ob 18. uri v Izobraževalni centru Olimpijskega komiteja Slovenije, pritličje poslovne stolpnice BTC, Šmartinska cesta 140, Ljubljana.


Predlog dnevnega reda:

  1. Uvod (Tomo Česen)
  2. Predstavitev Projekta OSP (Štefan Wraber)
  3. Predstavitev Sklada in način delovanja (Jurij Ravnik)
  4. Način sodelovanja opremljevalcev s Skladom (dogovor o načinu dela, naročanja, standardov in plačil)
  5. Mreža regionalnih opremljevalcev
  6. Izbira vodje zbora opremljevalcev in njegovega pomočnika 
  7. Razno
Tomo Česen,
strokovni sodelavec KŠP PZS
Aleš Pirc,
načelnik KŠP PZS

Priloge:
 Razpis
 Cenik prevrtavanja
 Cenik dela
 Model opremljanja