Razpis za pridobitev in podaljšanje športne štipendije za 2017-2018

Olimpijski komite Slovenije - ZŠZ v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport ter Fundacijo za financiranje športnih organizacij v RS na podlagi Pravilnika o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji objavlja Razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v Republiki Sloveniji za šolsko/študijsko leto 2017-2018
Olimpijski komite Slovenije
Olimpijski komite Slovenije - ZŠZ v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport ter Fundacijo za financiranje športnih organizacij v RS na podlagi Pravilnika o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji objavlja Razpis za športne štipendije za šolsko/študijsko leto 2017/2018.

POSTOPEK PRIJAVE NA RAZPIS:

1. Prijavni obrazec ustrezno izpolniti;
2. Prijavna obrazca za pridobitev in podaljšanje športne štipendije sta dosegljiva na spodnjih dveh URL naslovih:

    - spletni obrazec za pridobitev pravice do štipendije:
    http://www.olympic.si/stipendije_podaljsanje
 
    - spletni obrazec za podaljšanje pravice do štipendije:
    http://www.olympic.si/stipendije_pridobitev

3. elektronsko oddati izpolnjen prijavni obrazec;
4. prijavni obrazec opremiti z vsemi zahtevanimi podpisi in štampiljkami;
5. pridobiti in priložiti zahtevane priloge k prijavnemu obrazcu;
6. prijavni obrazec skupaj s prilogami poslati na naslov
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - SSTŠ
Šmartinska 140
1000 LJUBLJANA

Najkasneje do 6. 10. 2017 do 24.00.
Da je bila pošiljka pravočasno oddana se smatra, da je bila poslana najkasneje do 6. 10. 2017 (datum oddaje na kuverti).
V primeru nejasnosti pišite na e-naslov info-vs@olympic.si
 
Priporočila/pojasnila pri izpolnjevanju:
  1. Dostop do razpisnih obrazcev najbolje preko brskalnika Google Chrome
  2. Bodite pozorni, saj vam lahko po oddaji elektronskega obrazca potrditveno e-sporočilo o uspešnosti oddaje obrazca shrani v smeti (junk) vaše elektronske pošte.


Pravila in kriteriji za športne štipendije


Olimpijski komite Slovenije - ZŠZ, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji od leta 1999 podeljujejo športne štipendije za perspektivne slovenske športnike in športnice.
 
OKS - ZŠZ, vsako leto na podlagi Pravilnika o štipendiranju objavi Razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v Republiki Sloveniji.