Razpis za dodelitev opreme za plezališča 2017 in poziv za sporočanje potreb po zamenjavi varoval

Komisija za športno plezanje PZS objavlja razpis za dodelitev opreme za opremljanje plezališč v letu 2017. V poštev pride preopremljanje obstoječih in nadelava novih športnoplezalnih smeri v plezališčih, kakor tudi opremljanje večraztežajnih športnoplezalnih smeri in plezališč za drytooling.
Komisija za športno plezanje Planinske zveze Slovenije tudi letos nadaljuje s projektom obnove slovenskih plezališč in zato objavlja razpis za dodelitev opreme za opremljanje v letu 2017. V poštev pride preopremljanje obstoječih in nadelava novih športnoplezalnih smeri v plezališčih, kakor tudi opremljanje večraztežajnih športnoplezalnih smeri in plezališč za drytooling. Razpis velja tudi za vse informativne in opozorilne table v zvezi s plezališči. Vsa dela pa morajo biti zaključena v letošnjem letu.

V skladu s Pravilnikom o opremljanju slovenskih plezališč so osnovni pogoji za pridobitev opreme preko tega razpisa:
  • usposobljenost opremljevalcev (veljavna licenca za tekoče leto), 
  • registracija kluba (odseka, društva) pri KŠP oziroma pri KA 
  • za povsem nova plezališča predhodno pridobljeno dovoljenje za poseg v naravo, ki ga na podlagi 104. člena Zakona o ohranjanju narave izda UE, kjer se nahaja plezališče
  • pisno soglasje lastnika zemljišča, kjer se nahaja plezališče, da se strinja z opremljanjem
  • za preopremljanje plezališč v zavarovanih območjih je potrebno pridobiti soglasje upravljavca zavarovanega območja, če le ta obstaja 
  • izjavo odgovorne osebe prijavitelja da bo prejeto opremo uporabil samo za vzdrževanje oz. opremljanje tistih plezališč, ki so navedena v prijavi
  • vsa dela je potrebno opraviti in poslati zaključno poročilo na priloženem obracu do 30.novembra 2017

Prosimo, da vloge na priloženem obrazcu pošljete na elektronski naslov sportno.plezanje@pzs.si.

Rok za oddajo vlog je petek, 16. junij 2017. 

Vsi izvajalci del so dolžni voditi natančno evidenco opravljenih del in na priloženem obrazcu na sportno.plezanje@pzs.si poslati poročilo o opravljenem delu najkasneje do 30. novembra 2017.

 KŠP in KA pozivata vse uporabnike plezališč v Sloveniji, da sporočijo svoja opažanja iz plezališč o nevarno obrabljenih ali dotrajanih vršnih sidriščih ter ostale vstavljene opreme in ga posredujejo na elektronski naslov sportno.plezanje@pzs.si.Prilogi:
 Obrazec za permanentno javljanje obrabe varoval
 Razpisna dokumentacija
 Predloga za poročilo