Razpis za člane strokovne komisije za tekmovalno športno plezanje

V skladu s sklepom 1. seje Izvršnega odbora Komisije za športno plezanje Planinske zveze Slovenije, z dne 9. maja 2017, objavljamo razpis za članstvo v strokovni komisiji za tekmovalno športno plezanje.
Pogoj za prijavo so večletne izkušnje s področja tekmovalnega športnega plezanja in dobro poznavanje delovanja reprezentanc.

Strokovna komisija za tekmovalno športno plezanje bo imela naslednje pristojnosti:
  • potrdi letni načrt reprezentanc,
  • ocenjuje rezultate in delovanje reprezentanc,
  • določi kriterije za kategorizacijo vrhunskih športnih dosežkov,
  • daje mnenja in predloge izvršnemu odboru KŠP za izbiro vodstev reprezentanc,
  • predlaga spremembe tekmovalnih sistemov pod pokroviteljstvom KŠP

Prijave z navedbo referenc s področja delovanja strokovne komisije naj kandidati pošljejo na elektronski naslov sportno.plezanje@pzs.si do 31. maja 2017. Izvršni odbor KŠP bo v roku 8 dni po prejemu vlog izbral do 6 kandidatov, ki bodo sestavljali strokovno komisijo za obdobje štirih let. Delovanje članov strokovne komisije je prostovoljno.

Aleš Pirc,
načelnik KŠP PZS