Uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika

V skladu z dopisom Olimpijskega komiteja Slovenije vas pozivamo k uveljavljanju statusa kategoriziranega športnika.
V skladu z dopisom Olimpijskega komiteja Slovenije vas pozivamo, da nam na obrazcu Prijava za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika pošljete opravljene vzpone (rezultatov tekmovanj ni potrebno pošiljati, ker so zbrani na KŠP), ki ustrezajo pogojem za kategorizacijo športnih plezalcev in sicer najkasneje do torka, 2.maja 2017 do 24.ure. Veljajo vzponi opravljeni med 16. decembrom 2016 in 30. aprilom 2017).


Opomba: vsi tisti, ki status uveljavljajo prvič, morajo poslati oba obrazca (1 in 2), ostali pa samo obrazec 1.

OPOZORILO: obrazci morajo biti obvezno opremljeni z vsemi potrebnimi podpisi in žigi

Veljavni kriteriji za športno plezanje so objavljeni na spletni strani Komisije za športno plezanje.

Upoštevali bomo le popolne prijave, ki bodo prispele do predpisanega roka, pošljite pa jih na elektronski naslov sportno.plezanje@pzs.si. Pri poslanem sporočilu zahtevajte potrditev prejema maila.

Tomo Česen,
 strokovni sodelavec
Aleš Pirc,
načelnik KŠP PZS 

Priloga:
 
Prijava za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika