Razpis za zbiranje kandidatur za načelnika in člane Komisije za športno plezanje PZS

Na podlagi sklepa 17. seje IO KŠP z dne 20. 3. 2017 objavlja razpis za zbiranje kandidatur za načelnika in člane Komisije za športno plezanje PZS. Rok za pošiljanje kandidatur je 3. 4. 2017.
Komisija za športno plezanje PZS
Na podlagi sklepa 17. seje IO KŠP z dne 20. 3. 2017 objavlja

RAZPIS

za zbiranje kandidatur za načelnika in člane Komisije za športno plezanje


1. Volitve načelnika in članov Komisije za športno plezanje pri PZS se bodo izvedle v skladu s Pravilnikom Komisije za športno plezanje.
2. Volitve bodo potekale na rednem zboru Komisije za športno plezanje dne 19.4.2017.
3. Kandidate za načelnika in člane Komisije za športno plezanje predlagajo društva, ki so člani PZS. Kandidature je potrebno vložiti na obrazcu, ki je priloga tega razpisa. Sestavni del tega obrazca je izjava kandidata, da soglaša s kandidaturo in da izpolnjuje predpisane pogoje.
4. Pogoji za kandidaturo:
    a) dopolnjena starost 18 let
    b) najmanj V. stopnja izobrazbe
    c) aktivno delovanje v matičnem društvu
5. Za načelnika Komisije za športno plezanje bo izvoljen kandidat, ki bo prejel več kot polovico glasov. V primeru, da nihče od kandidatov ne bo prejel več kot polovice glasov, se bo glasovanje ponovilo v drugem krogu samo za 2 (dva) kandidata, ki bosta v prvem krogu prejela največ glasov.
6. Glasovanje za člane Komisije za športno plezanje se bo izvedlo za vsakega kandidata posebej. Izvoljeni bodo kandidati:
    a) ki bodo prejeli več kot polovico glasov in hkrati
    b) bodo zasedli eno od prvih 8 (osmih) mest po številu prejetih glasov.
7. Rok za pošiljanje kandidatur je 3. 4. 2017 (datum poštnega žiga na kuverti).
8. Kandidature je na predpisanem obrazcu potrebno poslati s priporočeno pošto ali osebno dostaviti v tajništvo PZS na naslov Planinska zveza Slovenije, VOLITVE - Komisija za športno plezanje, Dvorakova 9, 1000 Ljubljana. Na kuverti mora biti na levem spodnjem robu napis »ne odpiraj«.

Strokovni sodelavec Komisije za športno plezanje