Skupščina Mednarodne zveze za športno plezanje IFSC 2017

V soboto, 11. marca 2017, je v kanadskem mestu Quebec potekala skupščina Mednarodne zveze za športno plezanje (IFSC), na kateri se je zbralo okoli 100 udeležencev, od tega 41 z glasovalno pravico. Poleg poročil za preteklo leto in načrtov za leto 2017 so bili na skupščini obravnavani tudi predlogi sprememb pravil IFSC glede notranje organiziranosti in spremembo vrste članstva. Posebna pozornost pa je bila posvečena pripravam na mladinske olimpijske igre Buenos Aires 2018 in na olimpijske igre Tokio 2020, na katerih bo prvič vključeno tudi športno plezanje.
Skupščina Mednarodne zveze za športno plezanje IFSC 2017 (foto Bojan Rotovnik)
V začetnem delu skupščine je bila daljša razprava glede spremembe pravil IFSC v delu, ki ureja vrste članstva za nacionalne zveze, in sicer je bila z odlogom do leta 2020 sprejeta sprememba, da se ukine pridruženo članstvo in da nacionalnim zveza ostaneta na voljo polnopravno članstvo in kontinentalno članstvo. Glede ostalih predlaganih sprememb pravil je bila zaradi ne dovolj natančno pripravljenega gradiva ter nekaterih drugačnih mnenj daljša razprava, na podlagi katere so bili sprejeti določeni popravki že predlaganih sprememb, ki so povezane predvsem z notranjo organiziranostjo IFSC. Podan je bil tudi predlog za povišanje članarine, ki je bil po pravnih razlagah sprejet, čeprav večina delegatov za predlog ni glasovala. So pa bile potrjene spremembe vrste članstva za nacionalne zveze iz Filipinov, Kirgizije in Mongolije, predlog za sprejem novih članic ni bil podan. Ob obravnavi finančnega in vsebinskega poročila za leto 2016 ni bilo razprave in so bila poročila soglasno potrjena.

Skupščina je bila tudi volilna in za vsako razpisano funkcijo je bil prijavljen en kandidat, a vseeno je bilo zaradi zahteve delegata iz Belgije izvedeno tajno glasovanje o sestavi izvršnega odbora za novo mandatno obdobje. Poleg predsednikov kontinentalnih odborov, ki so člani po funkciji, so bili v izvršni odbor izvoljeni:
· predsednik: Marco Maria Scolaris iz Italije,
· podpredsedniki: Kobinata Toru iz Japonske, Pierre-Henri Paillasson iz Francije, Li Zhixin iz Kitajske,
· generalna sekretarka: Debra Gawrych iz Združenih držav Amerike.
Izvoljeni oz. potrjeni so bili tudi predsedniki in člani komisij ter preglednik oz. nadzornik, a pri teh za vsa razpisana mesta ni bilo vloženih kandidatur, zato je skupščina potrdila tiste, za katere so bile vložene kandidature.


Skupščina Mednarodne zveze za športno plezanje IFSC 2017 (foto Bojan Rotovnik)

V popoldanskem delu skupščine je bil osrednji del namenjen predstavitvi tekmovalnega sistema na olimpijskih igrah Tokio 2020, ki je bil pripravljen na podlagi priporočil Mednarodnega olimpijskega komiteja IOC. Po razpravi je bil soglasno sprejet sistem štiridnevnega tekmovanja v športnem plezanju na olimpijskih igrah, ki se ga bo udeležilo 20 športnih plezalk in 20 športnih plezalcev. Tekmovalke in tekmovalci se bodo potegovali vsak za svoj komplet olimpijskih medalj. V tridnevnih kvalifikacijah bo prvi dan na sporedu tekma v hitrostnem plezanju, drugi dan v balvanskem plezanju in tretji dan v težavnostnem plezanju. Rezultati v posameznih disciplinah bodo enakovredni in se bodo množili. Najboljših šest tekmovalcev se uvrsti v finale, ki bo potekal četrti dan in kjer se bo v samo enem dnevu izvedlo tekmovanje najboljših v vseh treh disciplinah v enakem vrstnem redu kot v kvalifikacijah.

Nato je potekala razprava o kvalifikacijah, najprej za mladinske olimpijske igre, ki bodo prihodnje leto v Argentini. Na te igre se bo prav tako uvrstilo 20 tekmovalk in tekmovalcev, in sicer 13 na podlagi rezultatov svetovnega mladinskega prvenstva v športnem plezanju, 5 na podlagi kontinentalnih tekmovanj, 1 na podlagi izbora IOC (pravilo Universality) ter 1 iz države gostiteljice, torej Argentine. Na svetovnem in kontinentalnih prvenstvih se bodo upoštevali skupni rezultati vseh treh disciplin, na podlagi katerih se bodo v dodatno tekmovanje po olimpijskem sistemu uvrstili najboljši tekmovalci in kjer se bo nato opravil izbor najboljših tekmovalcev za nastop na mladinskih olimpijskih igrah.

Pričakovano je bila najdaljša in vsebinsko najbolj pestra razprava o predlogu kvalifikacij za olimpijske igre v Tokio 2020, ki jih je na podlagi priporočil IOC pripravila posebna delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov sedmih nacionalnih zvez za športno plezanje. Osnovne usmeritve so, da se bo v letu 2019 in spomladi 2020 za kvalifikacije izvedlo več posebnih tekmovanj po olimpijskem sistemu, na katera se bodo uvrstili najboljši tekmovalci s svetovnega prvenstva, kontinentalnih tekmovanj in skupnega seštevka svetovnega pokala, praviloma takoj po končanih omenjenih tekmovanjih kot dodatni tekmovalni dan, razen za najboljše iz skupnega seštevka svetovnega pokala, za katere bo izvedeno posebno tekmovanje, verjetno spomladi 2020. Število tekmovalcev, ki se bodo uvrstili na olimpijske igre na podlagi posameznih izbirnih tekmovanj, bo določeno kasneje. V kvalifikacijah pa bo veljala splošna omejitev, da se lahko na olimpijske igre uvrstita največ dve tekmovalki in dva tekmovalca iz posamezne države. Skupščina je potrdila te usmeritve, na podlagi katerih bo izvršni odbor IFSC pripravil podroben sistem kvalifikacij in ga poslal v potrditev IOC, po potrditvi pa bodo sistem javno predstavili.

Na skupščini so bile predstavljene tudi najnovejše spremembe glede točkovanja svetovnega pokala za tekmovalno sezono 2017, ki so bila sprejeta na zadnji seji izvršnega odbora IFSC in bodo javno objavljene v naslednjih tednih. Pomembnejša sprememba je v sistemu točkovanj za skupnega zmagovalca tekmovanj svetovnega pokala, kjer se bodo v končni razvrstitvi upoštevali vsi doseženi rezultati v vseh treh disciplinah in ne bo več potrebno, da bo moral posamezni tekmovalec za pridobivanje točk v skupnem seštevku vsaj enkrat nastopiti v vseh treh disciplinah.

V zaključnem delu skupščine so bila predstavljena poročila vseh štirih kontinentalnih organizacij IFSC, in sicer Azije, Evrope, Amerike in Oceanije, medtem ko Afriška kontinentalna organizacija še ni ustanovljena. Podana so bila tudi poročila vseh komisij in odborov IFSC, na podlagi katerih so bili sprejeti nekateri sklepi skupščine, med drugimi tudi, da se zaradi olimpijskih iger Tokio 2020 načrtovano svetovno prvenstvo prestavi iz leta 2020 v leto 2019. Preden je predsednik zaključil skupščino, ki sta jo soorganizirala Climbing Escalade Canada (CEC) in Fédération Québécoise de Montagne et d’Escalade (FQME), je bivši podpredsednik IFSC Helmut Knabl prejel naziv častnega člana IFSC. Naslednja skupščina IFSC bo 17. marca 2018 v Innsbrucku v Avstriji.

Dan pred skupščino IFSC je potekala tudi skupščina evropske kontinentalne organizacije IFSC, kjer so bila sprejeta poročila za leto 2016 ter potrjen načrt dela skupaj z načrtom evropskih mladinskih tekmovanj za leto 2017. Izvedene so bile volitve, kjer so delegati nov mandat za vodenje kontinentalne organizacije zaupali dosedanjemu predsedniku, Wolfgangu Wablu iz Nemčije. Prav tako je v dveh dneh pred skupščino IFSC organiziral več delavnic za predstavnike nacionalnih zvez, ki so bile dobro sprejete in jih bodo v podobni obliki organizirali tudi pred prihodnjimi skupščinami. Predvsem so takšne delavnice pomembne za boljše medsebojno spoznavanje načina in vsebine dela nacionalnih organizacij.

Bojan Rotovnik,
predsednik PZS in delegat PZS na skupščini IFSC 2017

-----------------------------------------------------------------------
Mednarodna zvezo za športno plezanje IFSC (International Federation of Sport Climbing) je mednarodna nevladna športna organizacija, katere namen je razvoj, usmerjanje, reguliranje in promocija tekmovanj v športnem plezanju na mednarodni ravni in je priznana tudi s strani Mednarodnega olimpijskega komiteja IOC. V začetku leta 2017 je imel IFSC 55 polnopravnih članic, 14 pridruženih članic, 14 kontinentalnih članic in 1 članico s posebnim statusom (developing continental members). IFSC je leta 2008 ustanovilo 57 ustanovnih članic, med katerimi je bila tudi Planinska zveza Slovenije. Pred tem se je tekmovalno športno plezanje izvajalo pod okriljem Mednarodnega združenja planinskih organizacij UIAA.

-------------------------
Povezana novica:
Športno plezanje na olimpijskih igrah Tokio 2020