Razpis seminarja in izpitov za opremljevalce športnoplezalnih smeri

Komisija za športno plezanje PZS razpisuje seminar za opremljevalce športnoplezalnih smeri. Seminar bo letos organiziran, v kolikor bo prijavljenih vsaj 8 kandidatov. Prosimo vas, da o razpisu obvestite vse zainteresirane kandidate v vašem klubu.
Seminar in izpiti bodo predvidoma potekali dva vikenda v obdobju maj-junij, najverjetneje nekje v štajerskih plezališčih.

Pogoj za prijavo na seminar je naziv športni plezalec 1 oziroma alpinist in dopolnjena starost 18 let.

Prijave pošljete na priloženem obrazcu na elektronski naslov sportno.plezanje@pzs.si, in sicer najkasneje do 20. marca 2017.

V enem tednu roku prijav, bodo vsi prijavljeni obveščeni o tem, ali bo seminar izveden, in v primeru, da bo, tudi o vseh dodatnih podrobnostih izvedbe (datum, lokacija, višina kotizacije, program seminarja).

Dodatne informacije dobite pri vodji seminarja na albin.simonic@gmail.com.

Priloga:
 Prijavnica