13. seja UO PZS v regijskem panožnem centru za športno plezanje v Brežicah

Upravni odbor Planinske zveze Slovenije (UO PZS) se je na 13. seji sestal 19. januarja 2017 v prostorih Športnega centra Brežice. Posvetil se je tekočim aktivnostim, športnemu plezanju, planinskemu gospodarstvu, planinskim potem, delovanju komisij in sodelovanju PZS v drugih organizacijah.
13. seja UO PZS v Brežicah (foto Manca Čujež)
Prisotnih je bilo 17 od 23 članov upravnega odbora, kar je skoraj 74-odstotna udeležba. Direktorica Zavoda za šport Brežice Simona Zupančič je zbrane uvodoma popeljala na ogled Športnega centra Brežice, ki ima tudi odlično umetno plezalno steno in status regijskega panožnega centra za športno plezanje, in predstavila preostale objekte v upravljanju zavoda. Dobrodošlico sta udeležencem seje zaželela tudi podpredsednik PZS in predsednik domačega PD Brežice Tone Jesenko ter član Komisije za alpinizem PZS in predsednik Posavskega alpinističnega kluba Nejc Pozvek.

Pred uradnim delom seje je Janez Hafner, namestnik načelnika Komisije za športno plezanje PZS, predstavil športno plezanje, ki je lani vstopilo med olimpijske športe in bo premierno na OI Tokio 2020, kar bo prineslo v športno panogo dosti sprememb. Slovenska reprezentanca v športnem plezanju je imela lani najuspešnejšo sezono, saj je dosegla tako žensko kot tudi moško skupno zmago svetovnega pokala (Janja Garnbret v težavnosti in kombinaciji ter Domen Škofic v težavnosti), Slovenija je zmagala tudi med reprezentancami.

V začetku uradnega dela seje je bil potrjen zapisnik 12. seje UO PZS in predstavljene so bile aktivnosti PZS od pretekle seje. Upravni odbor je potrdil podrobni vsebinski in finančni načrt za leto 2017.

Na predlog Gospodarske komisije PZS je upravni odbor potrdil podelitev šestih novih certifikatov Okolju prijazna planinska koča, ki jih bodo prejeli: Dom dr. Klementa Juga v Lepeni (PD Nova Gorica), Dom na Menini planini (PD Gornji Grad), Planinski dom na Boču (PD Poljčane), Planinski dom Košenjak (PD Dravograd), Planinski dom pri Krnskih jezerih (PD Nova Gorica) in Tumova koča na Slavniku (OPD Koper), osmim kočam so po štirih letih od prejema certifikata podaljšali veljavnost za naslednje štiriletno obdobje. Prav tako bo devet koč prejelo certifikat Družinam prijazna planinska koča: Dom na Peci (PD Mežica), Dom na Šmohorju (PD Laško), Dom na Uršlji gori (PD Prevalje), Dom na Kofcah (PD Tržič), Planinski dom Košenjak (PD Dravograd), Planinski dom na Uštah (PD Moravče), Dom pod Storžičem (PD Tržič), Planinski dom v Gorah (PD Dol pri Hrastniku) in Tumova koča na Slavniku (OPD Koper). Certifikati bodo podeljeni 4. februarja na konferenci o planinskem gospodarstvu v okviru sejma Natour Alpe-Adria v Ljubljani.


Trinajsta seja UO PZS, prva v letu 2017, v prostorih Športnega centra Brežice (foto Manca Čujež)

Podano je bilo soglasje k Merilom Komisije za planinske poti za vrednotenje vlog na razpisu FŠO na področju planinskih poti. Soglasno so bili sprejeti sklepi o odprtju nove lahke planinske poti Pot na Pusti grad (PD Šoštanj) in novih odsekov lahke planinske poti Pastirček–Lisca klopca (PD Lisca Sevnica) ter Krče–Videm in Dravinski vrh–Sv. Avguštin (PD Naveza) ter opustitvi planinske poti Vrbljene–Krim na odseku Vrbljene–Šešer (PD Krim) in odseka planinske poti Pudgarsko–Najevska lipa (PD Črna na Koroškem). Predstavljena je bila analiza odgovorov vprašalnika za skrbnike planinskih poti glede osnutka skrbniške pogodbe, ki ga je izpolnjenega vrnilo 142 od 194 društev. UO PZS je potrdil dopolnjen osnutek skrbniške pogodbe za planinske poti, pri katerem se bodo smiselno upoštevale tudi prejete pripombe.

V nadaljevanju je upravni odbor potrdil izhodišča za pripravo Pravilnika o varovanju osebnih podatkov. Podal je soglasje k izvolitvi članov IO Mladinske komisije PZS za obdobje november 2016–november 2018, ki ga sestavljajo: Barbara Bajcer (PD Velenje) – načelnica, Kaja Čeh (PD Matica Murska Sobota), Blaž Erjavc (PD IMP Ljubljana), Katarina Kadivec (PD Šmarna gora), Klemen Kogovšek (PD Domžale), Špela Kralj (PD Onger Trzin), Katja Maček (PD Šentjošt), Jaka Peternel (PD Onger Trzin) in Ana Suhadolnik (PD Borovnica). Soglašal je tudi k dopolnitvi Pravilnika o organiziranosti vodnikov PZS, ki ga je zbor vodniških odsekov sprejel 26. 11. 2016.

Predstavljeno je bilo sodelovanju PZS v drugih organizacijah: informacija o Evropski planinski zvezi; članstvo PZS v Mednarodni komisiji za reševanje v gorah IKAR/CISA; imenovanje Danila Sbrizaja (PD LPP) za predstavnika PZS v Komisiji za evropske pešpoti KEUPS; informacija o predstavnikih PZS mednarodnih in sorodnih organizacijah.

Andrej Pečjak je predstavil obširno in uspešno delo Komisije za gorske športe PZS, ki pokriva tekmovalno turno smučanje in tekmovalno ledno plezanje; v obeh panogah, ki si prizadevata postati olimpijski šport, imamo tekmovalce, ki dosegajo odlične uspehe na svetovni ravni. Za konec so bile podane informacije o Slovenskem planinskem muzeju in novostih Planinske založbe ter pobudi glede promocije novih priporočil CAA in priprave primerljivih načrtov dela MDO PD.

Naslednja seja UO PZS bo 16. marca 2017.

Manca Čujež