Registracija društev in klubov pri Komisiji za športno plezanje PZS

Pravico do registracije imajo vsa društva oz. odseki, ki so v letu 2016 gojili športno plezanje (organizacija začetnih/nadaljevalnih tečajev, udeležba na tekmovanjih, prirejanje tekmovanj, organizacija tedenske vadbe, urejanje plezališč, udeležba na akcijah KŠP ipd.) ali pa imajo namen to storiti v letu 2017 in so člani PZS.
Med prilogama spodaj boste našli prijave za registracijo za leto 2017 in anketni vprašalnik. Pravico do registracije imajo vsa društva oz. odseki, ki so v letu 2016 gojili športno plezanje (organizacija začetnih/nadaljevalnih tečajev, udeležba na tekmovanjih, prirejanje tekmovanj, organizacija tedenske vadbe, urejanje plezališč, udeležba na akcijah KŠP ipd.) ali pa imajo namen to storiti v letu 2017 in so člani PZS.

Z anketo želimo nadaljevati pregled članstva (društev in plezalcev) in njihove aktivnosti v preteklem letu. Prosimo, da odgovorite na vsa vprašanja in to čim bolj natančno, saj podatke potrebujemo za oceno razvoja panoge ter za posredovanje državnim institucijam. Anketa se nanaša na dejavnost v koledarskem letu 2016 (1.januar do 31. december).


Članarino v višini 65 EUR (sklep zbora načelnikov 2005) je potrebno poravnati (pod vplačal je: napišite ime kluba) na TRR: A Banka, d.d. Ljubljana št. 05100-8010489572, sklicevanje na št. 00 16.6.9 in s pripisom »registracija KŠP 2017.«

Prijavo za registracijo (skupaj s potrdilom o plačilu članarine ) in anketo pošljite najkasneje do srede, 1. februarja 2017 na elektronski naslov sportno.plezanje@pzs.si.
 


Pogoji za registracijo kluba/odseka pri KŠP so:

  • članstvo v PZS
  • izpolnjena Prijava za registracijo in izpolnjen Anketni vprašalnik
  • potrdilo o plačilu članarine

Registracija društva/odseka je med drugim pogoj za:
  • registracijo tekmovalcev
  • kategorizacijo športnih plezalcev
  • kandidiranje na vse razpise KŠP

 

Opomba: prostor pod »Geslo za spletno prijavo za DP« na obrazcu »Prijava za registracijo« izpolnijo samo tisti klubi, ki gesla v preteklosti še niso imeli.
 

Tomo Česen,
strokovni sodelavec PZS
Aleš Pirc,
načelnik KŠP PZS

Prilogi:
 Razpis

 Obrazec za registracijo klubov v letu 2017
 Anketni vprašalnik