Uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika za športne plezalce

V skladu z dopisom Olimpijskega komiteja Slovenije pozivamo športne plezalce in plezalke, zainteresirane za pridobitev statusa kategoriziranega športnika, da nam na ustreznem obrazcu pošljejo seznam opravljenih vzponov.
Pozivamo športne plezalce in plezalke, zainteresirane za pridobitev statusa kategoriziranega športnika, da nam na obrazcu »Prijava za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika« pošljete opravljene vzpone (rezultatov tekmovanj ni potrebno pošiljati, ker so zbrani na KŠP), ki ustrezajo pogojem za kategorizacijo športnih plezalcev.

Vloge pošljite na elektronski naslov sportno.plezanje@pzs.si, najkasneje do 
četrtka, 15. decembra 2016 do 24. ure. Pri poslanem sporočilu zahtevajte potrditev prejema sporočila. Upoštevali bomo le popolne prijave, ki bodo prispele do predpisanega roka!

V vpoštev pridejo vzponi opravljeni od med 1. septembrom in 15. decembrom 2016. Veljavni kriteriji za športno plezanje so objavljeni na spletni strani Komisije za športno plezanje.

Vsi ki status uveljavljajo prvič, morajo poslati oba obrazca (1 in 2). Vsi ostali samo obrazec 1. Obrazca v prilogi spodaj.

Obrazci morajo biti obvezno opremljeni z vsemi potrebnimi podpisi in žigi!

Prilogi:
 Obrazca za prijavo (39 kB)
 Razpis (144 kB)