Športno plezanje v šoli – začetni seminar za učitelje športne vzgoje

Planinska zveza Slovenije in Fakulteta za šport vabita športne pedagoge v osnovnih in srednjih šolah na 8-urni seminar vključevanja športnega plezanja v pouk športne vzgoje.
Cilji seminarja:
  • pomagati učiteljem pri načrtovanju in izvedbi varnih in zanimivih plezalnih šolskih ur,
  • seznaniti učitelje z osnovnimi prvinami tehnike športnega plezanja,
  • s športnim plezanjem doseči splošne cilje športne vzgoje.
Kraj in termin:
Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana, 9. in 10. oktobra 2015. Začetek 9. 10. ob 16. uri.
Kotizacija:
Kotizacija za seminar znaša 35 € na udeleženca. Kotizacijo bo plačala šola po prejemu računa.
Prijave:
Izpolnjen obrazec Prijavnica za seminar športno plezanje v šoli (med prilogami spodaj) pošljite na el. naslov sportno.plezanje@pzs.si, najkasneje do 5. oktobra 2015.
Po opravljenem seminarju bo prejel vsak udeleženec potrdilo o udeležbi. Seminar se skladno z 31. členom Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju točkuje z 0,5 točke.
Oprema za udeležence:
Vsak udeleženec naj ima običajno športno opremo za dvorano in plezalnike. Kdor nima svojih plezalnikov, si jih bo lahko brezplačno izposodil na seminarju.

Aleš Pirc,
načelnik KŠP PZS 
doc. dr. Blaž Jereb,
Fakulteta za šport 
 
Priloge:
 Razpis (408 kB)
 Program seminarja (242 kB)
 Prijavnica (35 kB)