Uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika za športne plezalce

V skladu z dopisom Olimpijskega komiteja Slovenije pozivamo športne plezalce in plezalke, zainteresirane za pridobitev statusa kategoriziranega športnika, da nam na ustreznem pošljejo seznam opravljenih vzponov.
Pozivamo športne plezalce in plezalke, zainteresirane za pridobitev statusa kategoriziranega športnika, da nam na obrazcu »Prijava za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika« pošljete opravljene vzpone (rezultatov tekmovanj ni potrebno pošiljati, ker so zbrani na KŠP), ki ustrezajo pogojem za kategorizacijo športnih plezalcev.

Vloge pošljite na elektronski naslov sportno.plezanje@pzs.si, najkasneje do 
torka, 1.septembera 2015 do 24.ure. Pri poslanem sporočilu zahtevajte potrditev prejema sporočila. Upoštevali bomo le popolne prijave, ki bodo prispele do predpisanega roka!

V vpoštev pridejo vzponi opravljeni od med 1. majem in 1. septembrom 2015. Veljavni kriteriji za športno plezanje so objavljeni na spletni strani Komisije za športno plezanje.

Vsi ki status uveljavljajo prvič, morajo poslati oba obrazca (1 in 2). Vsi ostali samo obrazec 1. Obrazca v prilogi spodaj.

Obrazci morajo biti obvezno opremljeni z vsemi potrebnimi podpisi in žigi!

Prilogi:
 Obrazca za prijavo (39 kB)
 Razpis (142 kB)