Razpis za dodelitev opreme za opremljanje in preopremljanje slovenskih plezališč

Komisija za športno plezanje tudi letos nadaljuje s projektom obnove slovenskih plezališč in zato objavlja razpis za dodelitev opreme za opremljanje v letu 2015. V poštev pride preopremljanje obstoječih in nadelava novih športno-plezalnih smeri v plezališčih, kakor tudi opremljanje večraztežajnih športno-plezalnih smeri, vsa dela pa morajo biti zaključena v letošnjem letu.
V skladu s Pravilnikom o opremljanju slovenskih plezališč so osnovni pogoji za pridobitev opreme preko tega razpisa:
  • usposobljenost opremljevalcev (veljavna licenca za tekoče leto), zato lahko  kot odgovorna oseba prijavitelja nastopa le oseba z veljavno licenco za opremljevalca športno-plezalnih smeri
  • registracija kluba (odseka, društva) pri KŠP (če kot prijavitelj nastopa posameznik mora biti član takega kluba)
  • za povsem nova plezališča predhodno pridobljeno dovoljenje za poseg v naravo, ki ga na podlagi 104. člena Zakona o ohranjanju narave izda UE, kjer se nahaja plezališče.
Vloge pošljete na priloženem obrazcu na elektronski naslov: sportno.plezanje@pzs.si. Rok za oddajo vlog je ponedeljek 29. junij 2015.

Vsi izvajalci so dolžni voditi natančno evidenco opravljenih del  in upoštevati morebitna med akcijo dodatno sprejeta navodila ali ukrepe. Prosimo, da v primeru nadelave novih smeri navedete katere vrste material želite (za lepljenje ali vijake).

Pozivamo vas, da natančno in v celoti izpolnjene  vloge pošljete pravočasno in da pod odgovorno osebo navedete tistega, ki ustreza zahtevam in bo dejansko vodil dela ter tudi odgovarjal za izvedbo le-teh.

KŠP poziva  vse uporabnike plezališč v Sloveniji, da sporočijo svoja opažanja iz plezališč o nevarno obrabljenih ali dotrajanih vršnih sidriščih ter ostale vstavljene opreme in ga posredujejo na el. naslov sportno.plezanje@pzs.si.

Prilogi:
 obrazec za prijavo na  razpis (45 kB)
 obrazec za prijavo obrabljenih varoval (99 kB)

Tomo Česen,
strokovni sodelovec 
Aleš Pirc,
načelnik KŠP