Tekmovalne licence za športne plezalce v letu 2015

Ob pričetku nove tekmovalne sezone bo KŠP pričela z izdajanjem tekmovalnih licenc za letošnje leto. Vsi registrirani klubi/odseki morajo prijave za svoje tekmovalce poslati na Obrazcu za registracijo tekmovalcev in za izdajo/podaljšanje tekmovalne licence.

V skladu s sklepi Zbora KŠP 2015 ostaja cena licenc za tekmovalno sezono 2015 nespremenjena in sicer:

  • Nova licenca: 50 €
  • Podaljšana licenca: 48 €      

Prijave za izdajo licence morajo klubi poslati na e-mail: sportno.plezanje@pzs.si (zahtevajte potrdilo prejema). Licence se izdajajo vse leto, seveda pa morajo klubi poskrbeti, da bodo njihovi tekmovalci imeli urejeno licenco pred prijavo na prvo tekmovanje.

Zato je rok prijav za licence tistih, ki želijo nastopiti na prvi tekmi letošnjega DP:

torek, 19.maj 2015 !!!!!

 

Prosimo, da to storite prej in ne zadnji dan ter se tako izognete nepotrebnim zapletom pri prijavi vaših tekmovalcev na prvo tekmo DP

 

Pogoji za pridobitev licence imajo tekmovalci, ki:

  • so člani/ce Planinske zveze Slovenije (ne velja za tuje državljane),
  • so člani klubov/odsekov, ki so registrirani pri KŠP (ne velja za tuje državljane) in
  • imajo opravljen izpit za pripravnika športnega plezanja (tisti, ki v tekoči sezoni dopolnijo 14 let – kategorija st.dečki/deklice) oz. opravljen izpit za športnega plezalca 1 (tisti, ki dopolnijo v tekoči sezoni 16 let - od kategorije kadeti/kadetinje dalje). 

Opozorilo: licenco je potrebno plačati na TRR PZS št.: 05100-8010489572 s pripisom "za licence 2015", na nalog za plačilo pa je pod sklic na številko potrebno vpisati 16.5.1.

Prijava mora vsebovati:

  • Obrazce za registracijo tekmovalcev (za podalšanje izpolnite samo Obrazec 1, za vse, ki želijo novo licenco, izpolnite Obrazec 2);
  • potrdilo o opravljenem izpitu za pripravnike športnega plezanja za tiste tekmovalce, ki bodo v letošnji sezoni dopolnili 14 let (kategorija st.deklice in st.dečki) OPOMBA: tisti, ki ste to storili že lansko sezono, vam ni potrebno potrdila poslati ponovno !;
  • potrdilo o plačilu licence.

 

Opozorilo: Načelniki/predsedniki klubov s svojim podpisom in žigom jamčite, da so prijavljeni tekmovalci člani PZS (znamkica za tekoče leto).

Nepopolnih prijav KŠP ne bo upoštevala !

Prilogi:

 Obrazec 1: registracija tekmovalcev - podaljšanje (75 kB)
 Obrazec 2: registracija tekmovalcev - nova licenca (118 kB)
 Potrdilo o opravljenem izpitu za pripravnika športnega plezanja (118 kB)

 

Tomo Česen,
strokovni sodelovec